Spausdinti

Analizės

Dokumentai Parsisiųsti
Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys
Kolegijų išorinių veiklos vertinimų rezultatų palyginimai (vykusių 2004-2009 m. ir 2011-2015 m.)
Institucinio Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo analizė (2011-2015)
Naujų studijų programų analizė (2010-2015) 
Jungtinės studijų programos ir jų vertinimas (2010-2015)
Du kartus trims studijų metams akredituotų studijų programų kiekybinė ir kokybinė analizė 2010-2014 metų laikotarpiu
Studijų programų išorinio vertinimo rezultatų pagal studijų sritis 2010-2013 m. apžvalga
Aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų analizė (2010-2015 metų laikotarpis)
Išvadų viešinimo apžvalga (2015 metų laikotarpis)
Išskirtinės kokybės pavyzdžių atskirose srityse apžvalga (2014-2015)
Vertinimo išvadų viešinimo apžvalga (2011)
Vertinimo išvadų viešinimo apžvalga (2013)