Spausdinti

Studijų krypčių aprašai

Įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“, parengti 53*studijų krypčių aprašai.

Studijų krypties aprašas – kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus, apibūdina studijų kryptis, apibrėžia studijų programų vykdymo reikalavimus. Aprašais taip pat remiasi studijų programas vertinantys Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai. Studijų krypčių aprašai papildo studijų rezultatų hierarchinę struktūrą, būdingą studijoms Lietuvoje – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir studijų pakopų aprašus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro.

Aprašus rengė ekspertų grupės, Centro sudarytos iš skirtingų aukštųjų mokyklų ir socialinių partnerių atstovų. Aprašų projektai buvo aktyviai aptariami tiek su akademine bendruomene, tiek su socialiniai partneriais – veiklos pasaulio ir studentų atstovais.

Norime atkreipti dėmesį, kad studijų krypčių aprašai jau patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos, todėl aukštosios mokyklos iki 2016 m. birželio 1 d. turi suderinti savo studijų programas. Prieš tai galioję atitinkamų studijų krypčių reglamentai neteko galios. Studijų programų rengėjai ir vykdytojai atnaujindami vykdomas programas ar rengdami naujas studijų programas, turi vadovautis patvirtintais studijų krypčių aprašais. Rengiant ir atnaujinant studijų programas toms kryptims, kurioms nėra parengti studijų krypčių aprašai, reikėtų vadovautis bendraisiais reikalavimais.

Studijų krypčių aprašus rasite čia (skiltyje Reglamentai ir aprašai): http://www.skvc.lt/default/lt/teises-aktai

* Aprašų rengimas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Studijų kryptis   Atsisiųsti
Inžinerijos krypčių grupės aprašas ŠMM patvirtinta  
Technologijų studijų krypčių grupės aprašas ŠMM patvirtinta  
Burnos priežiūra ŠMM patvirtinta  
Chemija ŠMM patvirtinta  
Dailė ŠMM patvirtinta  
Dizainas ŠMM patvirtinta  
Ekonomika ŠMM patvirtinta  
Etnologija ir folkloristika ŠMM patvirtinta  
Farmacija ŠMM patvirtinta  
Filosofija ŠMM patvirtinta  
Finansai ir apskaita ŠMM patvirtinta (finansai ir apskaita)  
Fizika ŠMM patvirtinta  
Geografija ŠMM patvirtinta  
Geologija ŠMM patvirtinta  
Istorija ŠMM patvirtinta  
Matematika ŠMM patvirtinta  
Medicina ŠMM patvirtinta  
Menotyra ŠMM patvirtinta  
Mityba ŠMM patvirtinta  
Muzika ŠMM patvirtinta  
Odontologija ŠMM patvirtinta  
Paveldas ŠMM patvirtinta  
Politikos mokslai ŠMM patvirtinta  
Psichologija ŠMM patvirtinta  
Reabilitacija ŠMM patvirtina  
Regiono kultūros studijos ŠMM patvirtina  
Slauga ŠMM patvirtinta  
Socialinis darbas ŠMM patvirtinta  
Sociologija ŠMM patvirtinta  
Statistika ŠMM patvirtinta  
Švietimas ir ugdymas ŠMM patvirtinta  
Teisė ŠMM patvirtinta  
Veterinarinė medicina ŠMM patvirtinta  
Viešasis administravimas ŠMM patvirtinta  
Visuomenės saugumas ŠMM patvirtinta  
Visuomenės sveikata ŠMM patvirtinta  
Architektūra
Projektas kol kas nėra patvirtintas ŠMM, jų taikymas neprivalomas
Menai
Projektas kol kas nėra patvirtintas ŠMM, jų taikymas neprivalomas