Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Liepa 2017
Pr An Tr Ke Pe Še Se
26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05 06
Spausdinti

Paraiškos rengimas

Norint steigti nevalstybinę Lietuvos aukštąją mokyklą ar užsienio aukštosios mokyklos filialą Lietuvoje, pateikiama paraiška Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai valstybine kalba.

Paraišką sudaro:

 1. Prašymas įvertinti pasirengimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Prašyme turi būti nurodytas aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, padalinių telefono ir fakso numeriai, vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.
 2. Materialinės bazės ir materialiųjų išteklių planas;
 3. Veiklos finansinis planas;
 4. Strateginio veiklos plano projektas;
 5. Dėstytojų ir kitų aukštosios mokyklos darbuotojų kvalifikacijos reikalavimų aprašymas;
 6. Studijų raidos (plėtros) strategijos per 4 metus nuo veiklos pradžios aprašymas ir pagrindimas;
 7. Numatomų vykdyti studijų programų aprašai, parengti pagal SKVC nustatytą studijų programos aprašo rengimo ir vertinimo metodiką.

 

Užsienio aukštoji mokykla, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, papildomai pateikia:

 1. Dokumentą, įrodantį, kad užsienio aukštoji mokykla akredituota ir jos studijų programos, pagal kurias numatomos vykdyti studijos filiale, akredituotos pagal tos valstybės nustatytą tvarką;
 2. Tos užsienio valstybės studijų kokybę prižiūrinčios institucijos informacinį raštą apie numatomų studijų programų vykdymo kokybės priežiūrą užsienio aukštosios mokyklos filiale;
 3. Tos užsienio valstybės aukštojo mokslo sritį reguliuojančios valstybės institucijos tarpininkavimo raštą dėl filialo Lietuvoje veiklos ir jame numatomų vykdyti studijų programų;
 4. Užsienio aukštosios mokyklos filialo nuostatų kopiją.