2017-01-03

2016 gruodžio 30 d. ŠMM  įsakymu patvirtino Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašą. Aprašas taikomas naujai rengiamoms pakopinių (išskyrus doktorantūros) studijų programoms.

2016-12-24

Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 patvirtintas naujas studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąranga.

2016-12-24

Gruodžio 19 d. SKVC darbuotojai dalyvavo LR Vyriausybėje vyukusioje Lietuvos studentų sąjungos konferencijoje „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: grėsmės ir galimybės Lietuvai“.

2016-12-23

Dėmesio. Gruodžio 23 d. dirbsime viena valanda trumpiau, t.y. iki 14 val 15 min. Gruodžio 26 d.- antrąją Šv. Kalėdų dieną, nedirbsime.

2016-12-23

Gražių ir jaukių Jums Šv. Kalėdų. Prasmingų ir  kokybę nešančių Naujųjų metų!

 

2016-12-19

Šių metų gruodžio 12-13 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo ENQA organizuotame seminare „E-mokymosi socialinė dimensija – kokybės užtikrinimo iššūkiai“. Seminaro Atėnuose metu buvo pristatytas projektas TeSLA (Adaptive trust based E-assessment system for learning).

2016-12-19

2016 m. gruodžio 20 d. vyks išvažiuojamasis seminaras "Kokybės užtikrinimo modeliai užsienio šalyse ir Lietuvos kokybės užtikrinimo proceso modeliavimas".

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

2016-05-11

Siekiant atlikti savo kaip išorinio kokybės užtikrinimo agentūros savianalizę, kuri bus pagrindas antram išoriniam SKVC vertinimui, siekiant nustatyti Centro veiklos atitiktį Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėms ir nuostatoms (ESG-2015), SKVC susitiko su universitetų atstovais.

1 ... 6 7 8 9