Baltijos šalių automatinio pripažinimo sutartis

2018-06-08

2018 m. birželio 8 d.  Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame susitikime Lietuvos, Latvijos ir Estijos švietimo ministrai pasirašė  šalių susitarimą dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, automatinio akademinio pripažinimo. Automatinis diplomų pripažinimas – tai iniciatyva, kurią skatina Europos Komisija, siekdama palengvinti judumą  ir sudaryti daugiau švietimo galimybių bei suteikti daugiau galių jaunimui.

Veikiant pagal šią sutartį, trijose šalyse bus automatiškai pripažįstami jose išduoti vidurinio ir aukštojo mokslo diplomai. Įvykusios reformos šalyse ir naudojamos skaidrumo priemonės sukuria pasitikėjimą švietimo sistemomis. Veikianti kokybės užtikrinimo sistema, informacijos šaltiniai ir nacionalinių informacijos centrų ENIC/NARIC bendradarbiavimas sudaro prielaidas sėkmingam automatiniam pripažinimui.

Automatinis pripažinimas reiškia visų trijų šalių sutarimą, kad dėl vidurinio ir aukštojo mokslo  kvalifikacijų akademinio pripažinimo papildomai niekur kreiptis nebereikės. Automatiniam pripažinimui tinkamos kvalifikacijos turėtų būti suteiktos dabartinėje kvalifikacijų sandaroje, paremtoje Bolonijos proceso priemonių įgyvendinimu ir bus pilnai pripažįstamos tame pačiame lygmenyje visose trijose šalyse. Ar kvalifikacijos turėtojas atitinka konkrečius priėmimo į studijas reikalavimus, spręs aukštoji mokykla, o dėl kandidatų su ta pačia kvalifikacija tinkamumo konkrečiai darbo vietai spręs darbdavys.

,,Nors jokios pripažinimo procedūros nebus taikomos, kai kuriais atvejais tiek darbdaviai, tiek aukštosios mokyklos gali norėti nustatyti kvalifikacijos autentiškumą ir bendrai peržiūrėti dokumentus, siekiant identifikuoti, ar kvalifikacijai taikomas automatinis pripažinimas. Tokias konsultacijas teiks Studijų kokybės vertinimo centras“, - teigė Aurelija Valeikienė.

Pasirašytas trijų šalių susitarimas yra pirmasis susitarimas Lietuvoje, skirtas automatiniam pripažinimui. Iki šiol automatinis pripažinimas buvo taikomas Lietuvos 2004 m. ratifikuotos tarptautinės konvencijos atveju, – remiantis Konvencija, apibrėžiančia Europos mokyklų statutą, automatiškai pripažįstami Europos bakalaureato diplomai, liudijantys įgytą vidurinį išsilavinimą.

Jerevano susitikime, vykusiame 2015 m. gegužės 14-15 d., Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalių ministrai įsipareigojo ieškoti būdų palengvinti mobilumą ir tuo tikslu įgyvendinti automatinį užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą. Su šiuo susitarimu siejama keletas regioninių iniciatyvų, kuriomis siekiama išsiaiškinti, kokioms sąlygoms esant ir kaip tai galėtų būti įgyvendinta. Sėkmingai funkcionuojančio daugiašalio susitarimo dėl automatinio pripažinimo pavyzdžiu būtų 2015-05-18 sudaryta Beniliukso sutartis, pagal kurią Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge išduoti diplomai yra automatiškai pripažįstami visose šiose  šalyse.

Siekiant pagreitinti Lietuvoje išduotų atestatų ir diplomų pripažinimą užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centras taip pat įsitraukė į šias veiklas. Viena jų - NORDIC-BALTIC projektas, t. y. kai automatinis pripažinimas nėra griežtai reglamentuojamas teisės aktais per tarptautinius susitarimus, bet įgyvendinamas per teikiamas rekomendacijas ir informaciją priimančioms institucijoms (pvz. aukštosioms mokykloms).

Automatiniam pripažinimui Baltijos šalys pasirengė dalyvaudamos Europos Komisijos AURBELL projekte (www.aic.lv/). Automatinio kvalifikacijų pripažinimo galimybes Latvija, Estija ir Lietuva nagrinėjo per naujos trišalės sutarties sudarymo prizmę, kuri pakeistų 2000 m. šalių sudarytą sutartį. Remiantis šio projekto metu atlikto tyrimo rezultatais, Bolonijos proceso priemonių (NKS, ECTS, DP, mokymo (studijų) kokybės užtikrinimas, mokymosi (studijų) rezultatai) įgyvendinimas rodo panašias sąlygas ir progresą trijose Baltijos šalyse.

 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė;
Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Kārlis Šadurskis;
Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Mailis Reps

Atgal