DĖMESIO. Patvirtintos naujos tvarkos

2017-08-09

Atkreipiame dėmesį, jog 2017 metų liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo. Šiuo nutarimu patvirtinami Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos bei Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašai.

Minėti dokumentai reglamentuoja:

  • leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą valstybinėms ir nevalstybinėms aukštosioms mokykloms bei užsienio valstybės aukštųjų mokyklų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, tų, kurių veikla yra įvertinta:
    •  aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą,
    • arba agentūros, kuri yra tikroji Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos narė,;
  • leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės aukštosios mokyklos atstovybei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, juridiniam asmeniui, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, veikiantiems pagal tarptautines sutartis dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką;
  • leidimų išdavimo, neišdavimo patikslinimo, panaikinimo, dublikato išdavimo tvarkas.

Kviečiame susipažinti su naujais dokumentais.

Atgal