Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2017-02-15

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Ta proga linkime, kad kai žvelgiame į savo mylimą kraštą, tegul skamba ne tik gražūs žodžiai. Vadovaukimės Prezidento Kazio Griniaus pamokymais, kuriais jis mokė pagarbos demokratiniams principams, tikėjimo gražesne Lietuvos ateitimi, atkaklumo, valstybės ir tautos interesų viršenybės prieš asmeninius interesus, ištikimybės priesaikai ir idealams.

Gražių Jums švenčių!

Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai

 

Atgal