Tobulinama užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistema

2018-07-02

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) kartu su partneriais – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Nacionaliniu egzaminų centru bei septyniolika Lietuvos profesinio rengimo centrų ir mokyklų pradeda įgyvendinti projektą, kurio tikslas – tobulinti asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Liepos 2 d. SKVC direktorė Nora Skaburskienė pasirašė jungtinės veiklos sutartį, kurioje numatyta su partneriais kooperuoti žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, patirtį ir turimą turtą, siekiant projekto tikslų ir rezultatų. 

SKVC uždavinys įgyvendinant šį projektą – plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir sukurti pagrindą užsienyje įgytų profesinių kvalifikacijų lygmens nustatymui Lietuvoje.  

Lietuvoje iki šiol nėra numatytas užsienio profesinių kvalifikacijų akademinis pripažinimas. Kitose šalyse profesines kvalifikacijas įgiję asmenys negali naudotis visomis turimos  kvalifikacijos teikiamomis teisėmis Lietuvoje, o darbdaviams ne visada yra aiškus užsienio profesinių kvalifikacijų lygmuo.  Pastaruoju metu pastebimas nuolat didėjantis profesinių kvalifikacijų pripažinimo poreikis, nes nemaža dalis į kitas šalis išvykusių Lietuvos piliečių grįžta su užsienyje įgytomis profesinėmis kvalifikacijoms, taip pat  auga bendra kvalifikuotos darbo jėgos iš užsienio paklausa.

,,Studijų kokybės vertinimo centras turi sukaupęs ilgametę patirtį vykdydamas su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų vertinimą ir akademinį pripažinimą. Šis projektas – tai puiki galimybė Lietuvoje sukurti vieningą profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, remiantis užsienio šalių gerąja praktika“, – pažymėjo SKVC direktorė N. Skaburskienė.  

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jį numatoma įgyvendinti iki 2022 m. gegužės mėnesio. Projekto vykdytojas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Daugiau apie projektą: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/ivairiais-budais-igytu-kompetenciju-ir-kvalifikaciju-vertinimo-ir-pripazinimo-sistemos-tobulinimas/     

 

Atgal