Vyks Europos humanitarinio universiteto išorinis veiklos vertinimas

2017-10-12

2017 m. spalio 17-19 d. vyksta Europos humanitarinio universiteto (toliau – EHU) išorinis veiklos pakartotinis vertinimas.

EHU yra nevalstybinis universitetas, kuris šiuo metu yra įsikūręs Vilniuje. Šis universitetas buvo įsteigtas 1992 m. Minske, Baltarusijoje, o 2004 m. dėl politinės situacijos perkeltas į Vilnių. Universitetas įregistruotas 2006 m. ir šiuo metu yra Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalis.

EKSPERTŲ GRUPĖS SUDĖTIS

Vadovaujantis Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos (Žin., 2010, Nr. 128-6567) 30 punktu, supažindiname su numatoma ekspertų grupės, kuri vertins Europos humanitarinio universiteto veiklą, sudėtimi:

  1. Prof. Andrew Steven Goodspeed (vertinimo vadovas), Pietryčių Europos universiteto (South East European University) profesorius, mokslo prorektorius (Makedonija); 
  2. Dr. Trish O‘Brien (ekspertų grupės sekretorė), nepriklausoma konsultantė, Airijos kokybės užtikrinimo agentūros (QQI) (Airija);
  3. Assoc. Prof. Dr. Turo Virtanen,  Helsinkio universiteto (University of Helsinky) politikos mokslų docentas, daugybės darbo grupių, sukurtų Helsinkio universiteto administravimui ir valdymui tobulinti, narys (Suomija);
  4. Prof. Neil Cameron Sammells, Bath Spa universiteto (Bath Spa University) prorektorius, profesorius (Jungtinė Karalystė);
  5. Danguolė Kiznienė, Karalienės Mortos pagrindinės mokyklos vadovė, buvusi Britų tarybos Partnerysčių ir projektų vadovė (Lietuva);
  6. Benas Gabrielis Urbonavičius, Kauno technologijos universiteto medžiagų inžinerijos doktorantas (Lietuva).

Grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro projekto veiklų vykdytoja Kornelija Bukantaitė.

Vizito darbotvarkė


Trumpai apie ankščiau vykusį EHU išorinį vertinimą

Pirmą kartą išorinis veiklos EHU vertinimas vyko 2014 m. spalio 14 – 16 d. Tarptautinei ekspertų grupei įvertinus EHU neigiamai, SKVC suteikė 3 metų akreditaciją. Atliekant išorinį veiklos vertinimą, įvertinamos keturios veiklos sritys: strateginis valdymas, studijos ir mokymasis visą gyvenimą, mokslo ir (arba) meno veikla, poveikis regionų ir visos šalies raidai. Pirmojo aukštosios mokyklos išorinio veiklos vertinimo metu šioje aukštojoje mokykloje neigiamai įvertinta buvo strateginio valdymo sritis.

Daugiau informacijos apie Europos humanitarinio universiteto ankstesnį išorinį vertinimą rasite čia.


Apie SKVC renginius bei jų datas galite rasti informaciją čia.

Atgal