Su aukštųjų mokyklų atstovais kalbamės apie studijų kokybę

2017-06-13

2017 m. birželio 13 d. Vilniuje Studijų kokybės vertinimo centras organizavo aukštųjų mokyklų atstovams seminarą, kurio tema „Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo grįžtamojo ryšio pagrindu“.

Renginyje dalyvavo aukštųjų mokyklų padalinių, atsakingų už studijų kokybę, darbuotojai, taip pat studijų programų komitetų vadovai bei kiti darbuotojai, prisidedantys prie studijų programų tobulinimo ir ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

Buvo kalbama apie studentų dalyvavimo studijų proceso gerinime (angl. participatory method) svarbą aukštųjų mokyklų kokybės kultūrai ir studentų teikiamo grįžtamojo ryšio panaudojimą, gerinant studijų programų kokybę.

Seminare dr. Karl Ledermüller, Vienos Ekonomikos ir verslo universiteto (Austrija) Kokybės tobulinimo ir vertinimo padalinio vadovas, pristatė tyrimo, atlikto vertinant studentų grįžtamojo ryšio rinkimą ir naudojimą tobulinant studijų kokybę, rezultatus bei moderavo diskusiją.

Vanja Perovšek, Liublianos universiteto (Slovėnija) Kokybės užtikrinimo, analizės ir ataskaitų teikimo padalinio vyriausioji patarėja, pristatė studentų įsitraukimo į kokybės gerinimą atvejo tyrimo analizę.

Antroje seminaro dalyje Vanja Perovšek kartu su padėjėju seminaro dalyviams vedė praktinius mokymus.

Su preliminaria renginio darbotvarkė galite susipažinti čia.

Atgal