2016-12-01

2016 m. lapkričio 30 d. Kauno Istorinėje Prezidentūroje įvyko Geriausio Magistro darbo apdovanojimų ceremonija. Šiais metais apdovanojimai skirti geriausiems biomedicinos, fizinių, dviem humanitarinių,  ir po vieną socialinių  ir technologijos mokslų sričių darbams.

2016-10-24

Studijų kokybės vertinimo centras reiškia gilią užuojautą dėl habilituoto mokslų daktaro Algirdo Eduardo Čižo mirties. Profesorius A. Čižas nuo 1995 m. ėjo SKVC direktoriaus pareigas bei kartu su pirmąja Centro pavaduotoja Birute Mockiene buvo  vienas SKVC įkūrėjų.

2016-09-26

Kviečiame susipažinti su kolegijų išorinių veiklos vertinimų, vykusių 2004-2009 m. ir 2011-2015 m., rezultatų palyginimais. Palyginus dviejų vertinimų išvadas matyti, kad dalis silpnybių, pastebėtų vertinant kolegijas 2004-2009 m., nustatytos ir jas vertinant 2011-2015 m., nors taip pat galima išskirti veiklos sritis, kuriose matomas reikšmingas pagerėjimas.

2016-08-31

„Turime apie mokslą galvoti kaip apie jėgą, kuriančią  ir atveriančią vertingiausias mūsų galimybes. Kiekviename mūsų gyvena individualios viltys, svajonės ir tikslai, kuriuos įvykdžius, suteikiama neaprėpiama nauda sau pačiam, bendruomenei. Kartu visa tai įkvepia stiprybę tautai.Ir tik kokybiškas mokslas atveria kelius į ateitį“ (Dž. F. Kenedis). Linkime gražios šventės. Didelių svajonių, energijos ir kokybės Jūsų darbuose ir veikloje!

2016-08-25

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) primena, kad parengti 2017 ir 2018 m. numatomų vertinti studijų krypčių (jose vykdomų studijų programų) preliminarūs planai. Vertinimo planai sudaryti atsižvelgiant į šiuo metu nustatytus studijų programų akreditavimo terminus.

2016-07-27

Kviečiame susipažinti su atnaujintais Metodikų pakeitimais, kurie buvo atlikti atsižvelgiant tiek į akademinės bendruomenės, tiek į socialinių partnerių, studentų ir SKVC patariančiųjų institucijų siūlymus. Taip pat informuojame, jog naujos Metodikų redakcijos įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

2016-07-22

Baltijos ir Šiaurės šalių ENIC/NARIC centrai parengė įrankį, skirtą aukštosioms mokykloms ir kitoms užsienio kvalifikacijų pripažinimą atliekančioms institucijoms – jungtinį Baltijos ir Šiaurės šalių vadovą (Nordic/Baltic Admissions Manual).

2016-07-11

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga skelbia geriausių magistro darbų konkursą. Norintys dalyvauti konkurse, kviečiami teikti 2016 m. apgintus magistro darbus nuo liepos 6 d. Laimėtojai bus pagerbti apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2016 m. rudenį.

2016-06-08

Birželio 9 dieną Studijų vertinimo ir Institucinio vertinimo skyrių darbuotojai dalyvauja seminare. todėl su šių skyrių veikla susijusiais klausimais maloniai prašome kreiptis šiuo telefono numeriu +370 5 205 36 62

2016-06-08

"Kokiame universitete geriausia studijuoti savo pasirinktą studijų programą? Kur geriausi dėstytojai? Ar mano įgytos žinios bus kokybiškos, t.y. atitiks darbo rinkos poreikius". Šiuos ir panašius klausimus, artėjant stojimams, Studijų kokybės vertinimo centrui aktyviai užduoda būsimi studentai.

1 2 3 4 ... 7