Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Vasaris 2017
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01 02 03 04 05
Spausdinti

Teikiami dokumentai

Kurias kvalifikacijas vertiname?

Vertiname ir pripažįstame užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo kvalifikacijos) ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, išskyrus mokslo laipsnius.

Mes nevertiname:

  • bendrojo ugdymo kvalifikacijų, kurios neteikia teisės stoti į aukštąsias mokyklas
  • profesinio mokymo kvalifikacijų
  • mokslo laipsnių
  • baigtų dalinių studijų ar dalinio mokymosi

Informaciją apie institucijas atsakingas už aukščiau minimų kvalifikacijų pripažinimą rasite Pripažinimo sistema Lietuvoje

Kuriuos dokumentus pateikti užsienio kvalifikacijos pripažinimui?

Dokumentai Paaiškinimas

1. Užpildyta paraiška dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo

Galite paraišką atsispausdinti arba užpildyti atvykę į Centrą.

 

Atskira paraiška turėtų būti užpildoma kiekvienai kvalifikacijai, dėl kurios pripažinimo kreipiatės.

 

Atsisiųsti:       

2. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas) ir jo priedas (teikiantis informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį (kreditais ir valandomis) bei gautus įvertinimus) 

Jei dokumentai buvo išduoti ne anglų ar rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir išsilavinimo dokumento bei jo priedo vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.

Dokumentų legalizavimas arba patvirtinimas pažyma „Apostille“. Centras pasilieka teisę paprašyti atlikti šią procedūrą, išskyrus tuos atvejus, kai išsilavinimo dokumentai yra išduoti Europos Sąjungos, EEB, JAV, Rusijos, Baltarusijos, Moldovos bei Ukrainos institucijų. Dėl informacijos apie dokumentų legalizavimo ir/ar tvirtinimo Apostille procedūrą prašome kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją tel. (+370 5) 236 2613.

3. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas  Tai gali būti pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas
4. Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas  Santuokos liudijimas ar kitas dokumentas įrodantis pavardės/vardo kaitą.
5. Galite būti paprašytas pateikti ankstesnio išsilavinimo dokumentus Jei siekiate magistro kvalifikacijos pripažinimo, prašytumėm pateikti bakalauro diplomą ir jo priedą;
6. Papildomi dokumentai Centras, peržiūrėjęs dokumentus, pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų bei papildomų dokumentų ar informacijos.

Dėmesio! Centrui pateiktos nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos ir dokumentų vertimai nėra grąžinami ar persiunčiami kitoms institucijoms.

Kaip galima pateikti dokumentus kvalifikacijos pripažinimui?

  1. Dokumentus galima asmeniškai pateikti Centro darbuotojams, adresu: A. Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius; I aukštas, 1-18 kabinetas. Čia galėsite užpildyti paraišką ir pateikti dokumentus (originalus arba notaro patvirtintas jų kopijas). 
  2. Dokumentus galima pateikti per įgaliotą asmenį. Tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įgaliojimas, sudarytas informacinių technologijų priemonėmis (reikalavimai įgaliojimui). Įgaliotas asmuo turi pateikti nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtintas dokumentų kopijas ir/ar originalus, išskyrus atvejus, kai Įgaliojimas užregistruotas Įgaliojimų registre.
  3. Dokumentus galima siųsti paštu, adresu: A. Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius, Lietuvos Respublika. Jei siunčiate dokumentus paštu, į voką įdėkite nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtintas dokumentų kopijas, užpildytą paraišką. Dokumentus siunčiant paštu, Centras neatsako už jų praradimą ar sugadinimą.

Dėmesio! Už išlaidų, susijusių su dokumentų pateikimu Centrui, apmokėjimą yra atsakingas pareiškėjas. 

Kilus klausimams prašome teirautis: tel. (8 5) 210 47 72 arba el. p. pripazinimas@skvc.lt .

Teiraujantis informacijos dėl Jūsų kvalifikacijos vertinimo arba siunčiant papildomus dokumentus, prašome nurodyti registracijos numerį (registracijosnumeris suteikiamas pateikus prašymą dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo).

Kiek laiko užtrunka kvalifikacijos pripažinimas?

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos.

Įprastai vertinimas trunka ne daugiau kaip keletą savaičių, išskyrus atvejus, kada renkama papildoma informacija apie užsienyje įgytą išsilavinimą ir laukiama kompetentingų institucijų atsakymo. Pareiga pateikti visus akademiniam pripažinimui reikalingus dokumentus tenka pareiškėjui. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.

Dėmesio! Pažyma yra išduodama vieną kartą, todėl rekomenduojame jos originalo neatiduoti aukštosioms mokykloms ar darbdaviams.