PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJAS  
 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: