TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
PATARĖJAS  
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: