PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJAS  

 

 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: