KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS 
PATARĖJAS  
 
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: