KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS  
 
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: