STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 
 
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: