TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 
 
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: