INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS
  

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: