Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2020
Pr An Tr Ke Pe Še Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03 04 05
Spausdinti

Vizija, misija, vertybės ir logotipas

Vizija

Studijų kokybės vertinimo centras – įtakingas aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir tarptautiškumo didinimo idėjų kūrėjas, diegėjas ir skleidėjas Lietuvoje ir Europoje.

SKVC siekia tapti tarptautiniu mastu veikiančia ir partnerių pripažinta ekspertine organizacija. Svarbi raidos kryptis – naujų idėjų aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir kvalifikacijų pripažinimo srityje generavimas. SKVC veikla neatsiejama nuo gerosios tarptautinės patirties parėmimo ir sklaidos, taip pat aktyvaus indėlio ją formuojant. Tai ne tik lemia organizacijos profesionalumą, bet ir sudaro prielaidas vykdyti visuomenės švietimą studijų kokybės, kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo klausimais. Taigi, savo vizijoje SKVC mato save ne tik kaip aktyvų veikėją nacionalinėje ir regioninėje erdvėje, bet ir deklaruoja siekį prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo Europoje.

Misija

Kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų aiškumo.

Būtina pabrėžti, kaip SKVC aktyviai dalyvauja šalies mokslo ir studijų teisinės aplinkos kūrime ir tobulinime bei įgyvendina nacionalinę aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo politiką. SKVC formuoja požiūrį į aukštąjį mokslą kaip viešąją gėrybę, iš kurios naudą gauna visuomenė ir asmuo, bei kaip vertybę, skatindamas sąmoningą ir atsakingą pasirinkimą, teikdamas objektyvią informaciją apie švietimo sistemas ir jų kokybę. Studijų kokybė – akademinės bendruomenės, darbdavių atstovų, besimokančiųjų susitarimas dėl tikslų, turinio, išteklių ir priemonių, rezultatų visumos bei nuolatinis tobulinimas(sis). Kokybės pagrindas yra sąveika tarp dėstytojų, studentų ir institucijos mokymosi aplinkos. Atsakomybė už aukštojo mokslo kokybę ir kokybės kultūros institucijos viduje kūrimą pirmiausiai tenka aukštajai mokyklai. SKVC vaidmuo – skatinti šiuos procesus, nustatant kokybės užtikrinimo tikslus, vertinimo kriterijus ir matavimo rodiklius bei analizuojant kokybės užtikrinimo poveikį.

SKVC vertina akademinio ir profesinio mobilumo teikiamą naudą ir iššūkius asmeniui ir bendruomenei. Vykdydamas nacionalinių informacinių centrų (ENIC/NARIC) funkcijas, SKVC veikia kaip tarpininkas ir pagalbininkas tarp asmenų ir institucijų Lietuvoje ir užsienyje bei vaidina svarbų vaidmenį diegiant gerąją užsienio kvailifikacijų pripažinimo praktiką bei užtikrinant jos nuoseklumą Lietuvoje.

Vertybės

  • Profesionalumas ir kokybė. Kompetentingai ir veiksmingai vykdome funkcijas; siekdami savo veiklos kokybės, ją analizuojame, nuolat mokomės ir dalijamės patirtimi;
  • Nepriklausomumas ir nešališkumas. Esame savarankiška organizacija; veiklą vykdome skaidriai, viešai ir objektyviai pagal iš anksto nustatytus ir skelbiamus kriterijus bei procedūras; sprendimus grindžiame faktais ir jų vertinimu;
  • Pagarba ir pasitikėjimas. Gerbiame valstybinę kalbą, asmenų ir institucijų pasirinkimą, įsiklausome į jų nuomonę, siekiame padėti jiems tobulėti;
  • Bendradarbiavimas. Veiklą grindžiame partneryste organizacijos viduje bei su socialiniais dalininkais Lietuvoje ir užsienyje.

Logotipas

Studijų kokybės vertinimo centro ženklas yra kreivė, artima logaritminei spiralei. Ši spiralė tarytum atspindi laipsnišką artėjimą prie tobulybės, prie labai geros kokybės.

Ta kreivė brėžiama, pasinaudojant ypatingais stačiakampiais, vadinamaisiais aukso stačiakampiais, kurių kraštinių santykis lygus skaičiui, Renesanso laikais vadintam dieviškąja proporcija, o nuo XIX amžiaus siejamam su aukso pjūvio terminu. Aukso pjūvis išreiškia tokį santykį, kai objekto visuma taip sutinka su didesniąja dalimi, kaip didesnioji su mažesniąja. 

Manoma, kad šiuo santykiu pirmąkart pasinaudojo Euklidas (IV a. pr. Kr.). Graikai aukso pjūvio principą taikė architektūroje (Akropolio Partenonas), jį savo kūryboje vartojo Leonardas da Vinčis ir daugelis kitų menininkų. Aukso pjūvio proporcija įkūnyta Paryžiaus Dievo motinos katedroje, JTO pastate Niujorke. Seniai įsitikinta, kad iš visų proporcijų būtent šis santykis sukuria stipriausią meninį efektą ir žiūrovo priimamas su maloniausiu pojūčiu.Daug įdomybių, susijusių su aukso pjūviu, yra aptikę matematikai ir kiti tyrėjai. Pavyzdžiui, tiktai šio santykio reikšmė (pažymėkime ją m ) yra lygi savo atvirkštinei reikšmei, padidintai vienetu.

Viena iš tų įdomybių – ir spirališkai besirikiuojančių kvadratų seka, panaudota mūsų ženklo kreivei brėžti.

 

Pavadinimas Atsisiųsti
Logotipas