TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
VEDĖJAS 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: