STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: