TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
  
 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: