INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS  
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: