STUDIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: