Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas

Informacija atnaujinta 2018 m. Rugpjūčio 03 d.

Apie mokymo įstaigą

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) įsteigtas 1999 m. kaip pelno siekianti organizacija. Daugiau kaip 50 proc. jo akcijų priklauso BI Norvegijos Vadybos mokyklai (BI Norway). ISM buvo pirmoji universitetinio lygmens vadybos mokykla Lietuvoje ir lieka vienintelė privati aukštojo mokslo įstaiga, kuri vykdo trijų pakopų aukštojo mokslo studijas. 

ISM vizija – dinamiškas ir modernus Europos vadybos ir ekonomikos universitetas, tenkinantis individualius, verslo ir visuomenės nuolatinio mokymosi poreikius. Misija – profesionali ir socialiai atsakinga aktualių vadybos kompetencijų ir ekonominės minties plėtra. ISM turi 1169 bakalauro laipsnio siekiančių studentų, 504 magistrantus ir 32 doktorantus; jame dirba 115 dėstytojų. ISM turi 84 universitetus partnerius visame pasaulyje (daugiausia Europoje); jis vykdo mainus ir studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas laipsnis, su universitetais 39 šalyse.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2011 m. spalio 11-13 d.:

 • Dr. Michael Emery, grupės vadovas, Tarptautinis aukštojo mokslo patarėjas ir vertinimo ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Alison Blackburn, grupės sekretorė, Studijų kokybės skyriaus vadovė, Lankasterio universitetas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Heinz-Ulrich Schmidt, Agentūros “Schmidt Consult” savininkas, buvęs Tarptautinės vadybos ir administravimo akreditavimo fondo (FIBAA) vykdantysis direktorius, Vokietija;
 • Prof. dr. Anthony Morgan, Jutos valstijos valstybinių aukštųjų mokyklų valdybos narys, Jungtinės Amerikos valstijos;
 • Prof. dr. Jozsef Temesi, Budapešto Corvinus universiteto Verslo operacijų tyrimų katedros vedėjas, Vengrija;
 • Saulius Olencevičius, UAB „PrimeConsulting“ direktorius, Lietuva;
 • Ieva Dičmonaitė, studentė, buvusi Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

ISM veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą ISM vadybos ir ekonomikos universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą ISM vadybos ir ekonomikos universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. SV6-36 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas akredituotas 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-32 akreditavimo terminas pratęstas

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Stipri, greitai evoliucionuojanti strateginio planavimo ir strateginės vadybos sistema, apimanti išsamią ir detalią organizacijos viziją, misiją, tikslus ir veiklos rezultatų rodiklius. 
 • Geros analizės ir tinkamas besikeičiančios konkurencinės aplinkos supratimas, sėkmingas strategijų formulavimas.
 • Atvirumo planavimo ir vadybos idėjoms kultūra. 
 • Kompetentinga vienas kitą remiančių vyresniųjų vadovų komanda, kuriai padeda visas personalas.
 • Strategijos, siekiančios, kad ISM taptų išskirtine aukštos kokybės mokymo įstaiga, sėkmė.
 • Modernios patalpos ir mokymo technologinė įranga, prilygstanti aukščiausiems tarptautiniams standartams.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Universiteto pastangos pritaikyti programų struktūrą ir turinį prie besikeičiančių poreikių ir teisinių nuostatų.
 • ISM pranašumas – tam tikrų programų vykdymas anglų kalba.
 • Labai gerai besimokančių studentų skatinimas, taikant sumažintą mokestį už mokslą.
 • Vis geresnė stojančiųjų atranka į visas studijų pakopas.
 • Asmens, atsakingo už tarptautinių studentų pritraukimą, paskyrimas.
 • Tarptautinių studentų dalyvavimas ir jų teigiama įtaka auditorinei veiklai.
 • Naujos dvigubų laipsnių programos, kurios yra patrauklios dabartiniams ir būsimiems studentams.
 • „Gyvo“ įmonių ir socialinių partnerių tinklo įtraukimas į ISM akademinį gyvenimą.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Nepaprastai tvirtas pasiryžimas įgyvendinti mokslinės veiklos misiją ir kaip pelno siekiančiai mokymo įstaigai nepaprastai aktyvi mokslinė veikla.
 • Darbui pasišventęs ir dinamiškas kolektyvas.
 • Atskiras biudžetas mokslininkei veiklai ir sėkmingas išorinių lėšų pritraukimas.
 • Tarptautinių tinklų kūrimas ir tarptautinė mokslinė veikla.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Sėkmingas tarptautinių gebėjimų pritraukimas ir jų teigiamas poveikis vietinei plėtrai.
 • Nuoseklumas mokant ir vertinant tarptautinius ir vietinius studentus; akademinių standartų laikymasis be jokių kompromisų.
 • Greitas perėjimas nuo teorinio konsultavimo prie praktinio ir tarptautinių žinių taikymas vietinėmis sąlygomis.
 • Aktyviai organizuojamos tarptautinės konferencijos ir savanoriška visuomeninė veikla.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Būtina stiprinti ISM strateginį planą ir vadybos sistemą, pagrindinį dėmesį skiriant pagrindiniams švietimo padaliniams, t. y. Studijų skyriui ir jo bakalauro bei magistro laipsnių, o taip pat vadovų programoms bei Mokslo ir doktorantūros skyriui.
 • Tobulinti planavimo dokumentus, daugiausia dėmesio skiriant pagrindiniams strateginiams klausimams ir jų išplėstinei SSGG analizei. [SSGG analizė, nors ir neblogai atlikta, atrodo lyg prierašas, padarytas pasibaigus strateginio planavimo procesui, o ne varomoji jėga].
 • Didesnį prioritetą skirti veiklos ataskaitų ir vadovų informacinių sistemų tobulinimui; veiklos ataskaitas teikti platesniam socialinių dalininkų ratui.
 • Atidžiai peržiūrėti studentų priėmimo apimčių perspektyvas ir, žvelgiant į ateitį, ieškoti alternatyvų patalpų nuomai.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Didinti aukštos kvalifikacijos dėstytojų, dirbančių visu etatu, procentą.
 • Stiprinti magistrantūros programų vaidmenį, siekiant padidinti ISM kaip aukštos kokybės aukštosios mokyklos prestižą.
 • Daugiau reklamuoti ir propaguoti ISM programas Baltijos šalyse ir visame regione.
 • Suformuluoti partnerių atrankos kriterijus.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Mokslo veiklą suskirstyti pagal mokslines sritis. [Publikacijų sąrašas įspūdingas, bet neaišku, kaip jos siejasi su mokslinių tyrimų strategija].
 • Imtis priemonių padidinti publikacijų skaičių prestižiniuose ir referuojamuose žurnaluose.
 • Mokslo veiklos rezultatus suderinti su mokslinės veiklos strategija. [Mokslo tiriamosios veiklos rezultatai atsilieka nuo strategijoje numatyto mokslinės veiklos grafiko].
 • Padidinti doktorantų skaičių ir pagerinti jų sėkmės rodiklius.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Daugiau dalytis žiniomis ir toliau plėtoti Verslo tarybos ir absolventų funkcijas ir jomis naudotis. [Universiteto mokslo veikla turi aiškų poveikį socialiniams ir verslo partneriams, todėl ją reikia toliau plėtoti].
 • Daugiau populiarinti sąveiką su socialiniais partneriais.
ISM_gerinimo planas.pdf Parsisiųsk
Atgal