Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Privatumo pranešimas

Kam taikomas šis privatumo pranešimas?  

Šiame pranešime yra apibrėžiamos sąlygos, kuriomis tvarkomi asmens duomenys, surinkti vykdant apklausas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC)  mobiliojoje apklausų programėlėje „Nacionalinė studentų apklausa“ (toliau – NSA).

Kokie asmens duomenys yra renkami? 

Studijų kokybės vertinimo centras iš studento, NSA vartotojo, gavęs asmens duomenų tvarkymo sutikimą, kuris bus teikiamas parsisiunčiant, autentifikuojantis ir identifikuojantis NSA, rinks šiuos asmens duomenis: 

 • vardas, 
 • pavardė, 
 • asmens kodas. 

Šių duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti ir autentifikuoti studentą Studentų registre. Studentui programėlėje suvedus identifikavimo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), sistema išsiunčia užklausą Studentų registrui prašydama pateikti studento autentifikavimo duomenis. 

Šie duomenys yra kaupiami sistemoje ir sistemos vartotojams (SKVC, aukštosioms mokykloms) nėra prieinami.

Aukštosioms mokykloms naudojantis NSA suteikiama žaidybinio elemento galimybe taip pat tampa prieinamas jų aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų sąrašas, kuriame pateikiami šie duomenys: 

 • studento vardas, pavardė, 
 • Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) numeris, 
 • aukštoji mokykla, 
 • studijų forma, 
 • studijų krypčių grupė, 
 • programos valstybinis kodas, 
 • studijų pakopos pavadinimas, 
 • studijų kursas, 
 • turimų taškų skaičius, 
 • sutikimas su NSA programėlės naudojimo sąlygomis.

Apklausos yra anonimiškos, ir sistema nesuteikia jokios galimybės identifikuoti studentus, atsakiusius į apklausų klausimus. NSA sistemos vartotojai (aukštosios mokyklos) studento aktyvumą pildant apklausas ar teikiant pasiūlymus gali įvertinti vadovaudamosi tik studento turimu taškų kiekiu.

Studentas, vieną kartą įvedęs asmens kodą, daugiau neturės kartoti duomenų įvedimo, jam bus priskirtas vidinis kodas. Identifikavimo duomenys bus matomi tik SKVC NSA sistemos administratoriui. Trečiosios šalys negalės identifikuoti į apklausas atsakiusio studento. 

Studento studijų programos duomenys bus atnaujinami automatiškai iš Studentų registro kiekvieno semestro pradžioje siekiant užtikrinti duomenų tikslumą.

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo pagrindai?

Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas). Sutikimą tvarkyti asmens duomenis NSA vartotojas laisva valia suteikia parsisiųsdamas NSA programėlę ir joje autentifikuodamasis ir gali bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti. 

Kokiu tikslu yra renkami asmens duomenys NSA mobiliojoje programėlėje? 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti ir autentifikuoti studentą Studentų registre. SKVC iš studento su jo sutikimu, kuris bus teikiamas parsiunčiant ir autentifikuojantis programėlėje, rinks šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas. Šie duomenys bus skirti studentui identifikuoti ir autentifikuoti Studentų registre.

Studentų registras, naudodamas iš SKVC gautus studento identifikavimo duomenis, SKVC pateikia šiuos duomenis skirtus apklausų tikslinių grupių nustatymui ir analizių atlikimui: 

 • studento vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
 • studento įregistravimo registre data, išregistravimo data, 
 • aukštosios mokyklos juridinis kodas, aukštosios mokyklos pavadinimas, 
 • studijų pakopa, 
 • studijų forma, 
 • studijų programos valstybinis kodas, studijų programos pavadinimas, 
 • studijų tipas, 
 • studijų statusas, 
 • kurso kodas, 
 • Lietuvos studento pažymėjimo numeris, 
 • jungtinės institucijos pavadinimas, 
 • studijų aukštojoje mokykloje pradžia, pabaiga.

NSA tikslas – rinkti studentų nuomonę apie jų studijas, jas vykdančias aukštąsias mokyklas ir sisteminti informaciją apie aukštųjų mokyklų veiklas bei studijų kokybę. Gauta apibendrinta ir nuasmeninta studentų nuomonė apie studijų kokybę bus teikiama SKVC pasitelktiems ekspertams, kurie atliks aukštųjų mokyklų bei studijų vertinimą. Aukštoji mokykla, vykdydama savo sukurtas apklausas, gautus rezultatus naudoja savo poreikiams, kurie negali prieštarauti NSA teikiamų paslaugų tikslui.

Kiek laiko yra tvarkomi asmens duomenys?

Pasibaigus ar nutraukus studento sutartį su aukštąja mokykla arba studentui atšaukus sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, visi studento duomenys bus nuasmeninti ir sunaikinti, sistemoje liks tik nuasmeninti apklausų rezultatai. Duomenys tvarkomi iki tol, kol vartotojas išlaiko studento statusą, arba iki tol, kol atšaukia savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Su duomenų subjektų teisėmis ir jų įgyvendinimo tvarka galima susipažinti SKVC interneto svetainės skiltyje Asmens duomenų apsauga