Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Skundai ir pranešimai dėl studijų kokybės

 

Studijų kokybės vertinimo centras (Centras) pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pateiktus skundus ir pranešimus dėl studijų kokybės (dėstymo, sąlygų, išteklių) (pranešimo forma)

  • Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  • užsienio aukštųjų mokyklų filialuose Lietuvos Respublikoje;
  • egzilio sąlygomis veikiančiose aukštosiose mokyklose. 

Skundai ir pranešimai yra nagrinėjami vadovaujantis:

Tais atvejais, kai nustatoma, kad nagrinėjamas klausimas yra kitos institucijos kompetencija, skundas ar pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai. 

Iškilusius klausimus pirmiausia siūlome spręsti savo aukštosios mokyklos viduje, kreipiantis į studentų atstovybę ir / ar administraciją, o nepavykus gauti atsakymų, kreiptis į išorę.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums rūpimais studijų klausimais galite kreiptis į šias institucijas: 

  • Į aukštąją mokyklą siūlytume kreiptis dėl šių ir panašaus pobūdžio klausimų: akademinis vertinimas (pvz., egzaminų rezultatų vertinimas), prašymai grąžinti mokestį už mokslą, skundai dėl administracijos darbuotojų, dėstytojų ar studentų elgesio ir pan. 
  • Į aukštosios mokyklos ginčų nagrinėjimo ir akademinės etikos komisiją siūlytume kreiptis dėl akademinės etikos (pvz., akademinio nesąžiningumo, plagijavimo, neobjektyvaus vertinimo ir kt.) klausimų. Jei nesutinkate su sprendimu, siūlome kreiptis į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių arba į teismą. 
  • Į studentų atstovybę siūlytume kreiptis dėl dėstymo kokybės, paskaitų turinio, nederamo dėstytojų elgesio. 

Skundo arba pranešimo nagrinėjimui turi būti pateikiama visa skunde arba pranešime išdėstytas aplinkybes pagrindžianti medžiaga.

Teikiant skundą arba pranešimą apie studijų kokybę, prašome nurodyti, ar Jums rūpimu klausimu jau kreipėtės į savo aukštąją mokyklą ar kitą instituciją (jei taip, tai kokią)  ir pakomentuoti, koks buvo pasiūlytas situacijos sprendimas. 

Anoniminiai skundai arba pranešimai Centre įprastai nėra nagrinėjami, nebent Centro direktoriaus sprendimu nustatoma kitaip.

Jei Centras yra kompetentingas išnagrinėti Jūsų pateiktą skundą ar pranešimą, jį išnagrinėsime per 20 darbo dienų nuo jo gavimo datos. Centras gali skunde arba pranešime pateiktą informaciją perduoti išorinio vertinimo ekspertams, kurie į skunde išdėstytas aplinkybes atkreips dėmesį vertindami jūsų studijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gali inicijuoti neeilinį studijų vertinimą tuo atveju, kai gaunama informacijos apie vykdomų studijų neatitikimą teisės aktų reikalavimams. 

Pateikdami skundą arba pranešimą Jūs sutinkate, kad Centras tvarkytų (rinktų, naudotų, saugotų ir ištrintų) Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) skundo nagrinėjimo ir informacijos tikslinimo tikslais pagal Centre galiojančią tvarką, su kuria kviečiame susipažinti čia. Duomenys bus saugomi 10 m. nuo skundo arba pranešimo gavimo Centre dienos (bendras Vyriausiojo archyvaro nustatytas terminas įstaigos susirašinėjimo dokumentams). Duomenys galės būti perduodami pagal kompetenciją kitoms įstaigoms (jeigu Centras nekompetentingas nagrinėti skunde arba pranešime nurodytą informaciją), žiniai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei ekspertų grupei, tuo atveju jeigu Jūsų skundas arba pranešimas sudarys prielaidas neeiliniam vertinimui. 

Su duomenų subjektų teisėmis ir jų įgyvendinimo tvarka kviečiame susipažinti čia.    
 

Jei norite pateikti skundą / pranešimą, prašome užpildyti šią formą: 

Pasirinkite failą Naršyti
*Pažymėti laukai yra privalomi.

 

Jei situacijos aprašymas netelpa į tam skirtą lauką, prašome pateikti atskiru dokumentu kaip priedą.