2020-04-29


Balandžio 28 d. įvyko Studijų kokybės vertinimo centro tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu Taryba apsvarstė SKVC veiklos 2019 metų ataskaitą ir jai pritarė. Taip pat buvo aptarti aukštųjų mokyklų veiklos stebėsenos ir elektroninės savianalizės suvestinės rengimo modulio techniniai reikalavimai, išorinio vertinimo metodikų pakeitimai, studijų krypčių aprašų rengimas ir atnaujinimas bei kiti aktualūs klausimai. 

2020-04-28

Ruošdamasis naujam Lietuvos universitetų ir kolegijų institucinio vertinimo ciklui, kuris pradedamas šiais metais, Studijų kokybės vertinimo centras atnaujino Gaires aukštosios mokyklos savianalizės suvestinės rengėjams. Parengtomis gairėmis savianalizių suvestinių rengėjams siūloma naudotis kaip pagalbine medžiaga kartu su Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.

2020-04-24

Atliekant 2020 m. užsienyje įgytų vidurinio mokslo kvalifikacijų vertinimą, bus atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos sąlygotus pokyčius užsienio šalyse teikiant tokias kvalifikacijas. Stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas užsienyje įgytos vidurinio mokslo kvalifikacijos bus nagrinėjamos atsižvelgiant ir į tai, kokiomis sąlygomis 2020 m. tose šalyse bus vykdomas priėmimas į aukštojo mokslo studijas. 

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 6 7 8