2020-04-30


Ukrainos aukštosioms mokykloms domintis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atliekamais vertinimais užsienyje, šiandien bendrus aktualius klausimus aparė SKVC ir Ukrainos nacionalinės kokybės užtikrinimo agentūros NAQA atstovai. Abi agentūros pristatė savo veiklas ir darbo principus, taip pat šalies mastu taikomą studijų srities reglamentavimą. 

2020-04-29


Balandžio 28 d. įvyko Studijų kokybės vertinimo centro tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu Taryba apsvarstė SKVC veiklos 2019 metų ataskaitą ir jai pritarė. Taip pat buvo aptarti aukštųjų mokyklų veiklos stebėsenos ir elektroninės savianalizės suvestinės rengimo modulio techniniai reikalavimai, išorinio vertinimo metodikų pakeitimai, studijų krypčių aprašų rengimas ir atnaujinimas bei kiti aktualūs klausimai. 

2020-04-28

Ruošdamasis naujam Lietuvos universitetų ir kolegijų institucinio vertinimo ciklui, kuris pradedamas šiais metais, Studijų kokybės vertinimo centras atnaujino Gaires aukštosios mokyklos savianalizės suvestinės rengėjams. Parengtomis gairėmis savianalizių suvestinių rengėjams siūloma naudotis kaip pagalbine medžiaga kartu su Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.

2020-04-24

Atliekant 2020 m. užsienyje įgytų vidurinio mokslo kvalifikacijų vertinimą, bus atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos sąlygotus pokyčius užsienio šalyse teikiant tokias kvalifikacijas. Stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas užsienyje įgytos vidurinio mokslo kvalifikacijos bus nagrinėjamos atsižvelgiant ir į tai, kokiomis sąlygomis 2020 m. tose šalyse bus vykdomas priėmimas į aukštojo mokslo studijas. 

2020-04-17

Įsibėgėjant pasiruošimui studijų krypčių išoriniam vertinimui, Studijų kokybės vertinimo centras parengė Gaires studijų krypties savianalizės suvestinės rengėjams bei studijų krypties savianalizės suvestinės šablonus lietuvių ir anglų kalbomis. Parengtos gairės ir šablonai – pagalbinė medžiaga, kuri padės aukštųjų mokyklų darbuotojams rengiant studijų krypties savianalizės suvestinę. 

2020-04-15

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras organizavo nuotolinius mokymus aukštųjų mokyklų atstovams, kurie planuoja rengti šiais metais numatytų vertinti studijų krypčių savianalizių suvestines. Mokymuose dalyvavo darbuotojai, atsakingi už burnos priežiūros, elektros, mechanikos bei transporto inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, menotyros ir regiono studijų krypčių savianalizių suvestinių rengimą. 

2020-04-15

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu pakeistos Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos nuostatos dėl studijų vertinimui teikiamų dokumentų vertimo į lietuvių ir anglų kalbas. 

2020-04-07

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti nuotoliniai mokymai ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ekspertams. Mokymuose dalyvavo 27 ekspertai. Jie plačiau susipažino su ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesu ir aktualiais teisės aktais, taip pat gavo praktinių patarimų dėl vizito ir vertinimo išvadų rengimo. Mokymus vedė Studijų vertinimo skyriaus specialistai. 

2020-03-30

Karantino laikotarpiu Studijų kokybės vertinimo centras dirba nuotoliniu būdu ir visos paslaugos teikiamos tik nuotolinio komunikavimo priemonėmis. Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar internetu per nuotolinio bendravimo platformas, prašymai ir kita korespondencija priimami elektroninėmis priemonėmis ir paštu. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje EPE.

2020-03-27

Pasiruošimas šiais metais numatomam pradėti studijų išoriniam vertinimui pagal studijų kryptis vyksta, kaip numatyta Studijų krypčių išorinio vertinimo plane. Šiuo metu vykdomi parengiamieji darbai: organizuojami savianalizių suvestinių rengėjų mokymai ir konsultacijos aukštosioms mokykloms, formuojamos ekspertų grupės, o aukštosios mokyklos pradeda rengti savianalizių suvestines.

1 2 3 4 5 6 7 ... 10