2020-08-03

Šiandien Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. 

2020-07-30

2020 m. liepos 22 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinti Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos bei Ekspertų darbo organizavimo aprašo pakeitimai. Jie patikslina ir papildo nuostatas dėl studijų krypčių savianalizės suvestinės pateikimo, studijų vykdymo aukštųjų mokyklų padaliniuose kitoje savivaldybėje ar užsienio valstybėje bei skundų teikimo.

2020-07-30

Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1094 pripažinti netekusiais galios trys teisės aktai, anksčiau reglamentavę pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, taip pat magistrantūros studijų programų bei gretutinės krypties studijų vykdymo tvarką.

2020-07-13

SKVC kartu su Nacionaline švietimo agentūra atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra naujas išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis, numatytas Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos, vertinamųjų sričių ir rodiklių apraše. Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizės tikslas – kasmet skelbti kiekvienos aukštosios mokyklos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis ir analizuoti žymių nuokrypių priežastis.

2020-07-01

Nuo 2020 m. liepos 1 d. viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-577. Naujų studentų priėmimas į ŠLK studijų programų pirmą kursą nebuvo vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  

2020-07-01

Studijų kokybės vertinimo centras birželio 30 d. organizavo nuotolinius susitikimus su Lietuvos aukštųjų mokyklų administracijų ir studentų atstovais, kurių metu pristatė naująją Nacionalinės studentų apklausos (NSA) programėlę, jos funkcijas, technines savybes bei naudojimosi ypatumus. Tikimės, kad aukštosios mokyklos ir studentai aktyviai naudosis NSA programėlės teikiamomis galimybėmis.

2020-06-30

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė vaizdo konferencijos būdu šiandien dalyvavo Europos Komisijos organizuotame tarptautinės konsultacinės grupės mikrokredencialų klausimais susitikime. Jo metu buvo diskutuota apie mikrokredencialų apibrėžimą, taip pat jų skaidrumą, patikimumą bei kokybę užtikrinančius instrumentus. 

2020-06-30

Birželio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo Kazimiero Simonavičiaus universitetui (KSU) suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą. Šiuo metu tokią teisę iš viso turi 10 Lietuvos universitetų. 

2020-06-30

Šių metų birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Minėtu Seimo nutarimu patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas ir planas. 

2020-06-29

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras susitikimu su Vytauto Didžiojo universiteto atstovais užbaigė kasmetinį užsienio kvalifikacijų pripažinimo vykdymo aptarimų su įgaliotų aukštųjų mokyklų atstovais ciklą. SKVC kasmet atlieka visų aukštųjų mokyklų priimtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų monitoringą ir su įgaliotomis aukštosiomis mokyklomis aptaria akademinio pripažinimo vykdymą.

1 2 3 4 5 6 7