2020-06-26

Šiandien vaizdo konferencijos būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro ir Ukrainos nacionalinės aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros NAQA atstovų susitikimas. Jo metu buvo aptarti abiem šalims aktualūs aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ir kokybės užtikrinimo klausimai. Daugiausia dėmesio skirta buvusiam ir naujam aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ciklams Lietuvoje. 

2020-06-26

Kaip Lietuvos universitetų ir kolegijų studentai vertina COVID-19 pandemijos metu nuotoliniu būdu vykusias studijas? Siekdamas tai išsiaiškinti Studijų kokybės vertinimo centras paskelbė nacionalinę studentų apklausą. Apklausoje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir studentės, taip pat šių metų absolventai. Jūsų nuomonė mums labai svarbi! 

2020-06-23

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai, tęsdami užsienio kvalifikacijų pripažinimo vykdymo aptarimų ciklą, birželio 22 d. vaizdo konferencijos būdu su LCC tarptautinio universiteto (LCC) atstovais diskutavo apie akademinio pripažinimo situaciją šiame universitete. Buvo aptarti LCC priimti pripažinimo sprendimai ir didžiausi iššūkiai, taip pat kalbėta apie kvalifikacijų pripažinimo srities naujoves. 

2020-06-22

Studijų kokybės vertinimo centras birželio 19 d. vaizdo konferencijos būdu organizavo už studijų kokybę atsakingų aukštųjų mokyklų darbuotojų forumą „Aukštųjų mokyklų iššūkiai vykdant nuotolines studijas“. Forume dalyvavo 44 atstovai iš 33 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Jo metu buvo nagrinėjami aukštosioms mokykloms itin aktualūs klausimai, susiję su nuotolinių studijų vykdymu ir jų kokybės užtikrinimu pandemijos sąlygomis.

2020-06-18

Birželio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė dalyvavo Lisabonos pripažinimo konvencijos ekspertų grupės nuotoliniame pasitarime, kurio metu buvo svarstomi akademinio pripažinimo įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės COVID-19 pandemijos metu.  

2020-06-15

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus atstovai šiandien dalyvauja 27-ajame metiniame ENIC/NARIC tinklų susitikime. Nuotolinio susitikimo metu bus svarstomos pagrindinės šių dienų aktualijos: COVID-19 pandemijos sukelti iššūkiai, užsienio kvalifikacijų pripažinimas ir dokumentų išdavimas pandemijos sąlygomis.

2020-06-15

Šiandien nuotoliniu būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovų susitikimas, kurio metu buvo išsamiai aptartas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymas šiame universitete, taip pat diskutuota apie gerąsias praktikas bei priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemones. 

2020-06-11

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) tęsia užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimus su universitetų atstovais. Šiandien vykusio nuotolinio susitikimo su Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) atstovais metu buvo aptartas akademinio pripažinimo vykdymas ir rezultatai šiame universitete praėjusiais metais.  

2020-06-10

Europos studentų sąjunga (ESU) kviečia studentus iš įvairių šalių ir aukštųjų mokyklų prisijungti prie ESU aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ekspertų grupių. Raginame Lietuvos universitetų ir kolegijų studentus teikti paraiškas. Tai puiki galimybė įgyti naujos patirties dirbant tarptautinėje aplinkoje ir prisidėti prie Europos aukštojo mokslo gerinimo. 

2020-06-09

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienyje, nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Nuo šių metų visi prašymai Studijų kokybės vertinimo centrui turi būti teikiami tik internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

1 ... 3 4 5 6 7