Azerbaidžano delegacija domėjosi Lietuvos patirtimi reformuojant aukštojo mokslo sistemą

2019-02-12

Vasario 11 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) lankėsi Azerbaidžano Švietimo ministerijos, kokybės užtikrinimo agentūros ir aukštųjų mokyklų atstovai. Svečiai domėjosi Lietuvos patirtimi kuriant studijų rezultatais ir kompetencijomis pagrįstą švietimo sistemą. 

Susitikime su SKVC specialistais svečius ypač domino studijų reglamentavimas, kompetencijomis grindžiamų profesinio mokymo standartų ir studijų rezultatais grindžiamo aukštojo mokslo studijų programų įgyvendinimas. Prisiminta, kad kompetencijų ugdymas būdingas profesiniam mokymui, o su aukštuoju mokslu susijusios tikrosios kompetencijos įgyjamos tik darbo vietoje, jau po studijų. Taip pat kalbėta apie studijų klasifikavimą ir tų klasifikacijų kaitą bei motyvus, darbo rinkos poreikių įtaką studijų programoms. 

Susitikime dalyvavęs dr. Giedrius Viliūnas supažindino su Lietuvos aukštojo mokslo sistema ir jos raida Bolonijos proceso kontekste. SKVC atstovai papasakojo apie Lietuvos kvalifikacijų sandaros kūrimą, studijų pakopų aprašus bei studijų krypčių aprašų rengimą akcentuojant studijų rezultatus, Lietuvos aukštojo mokslo studijų sričių ir programų klasifikavimą. Aptarti aukštojo mokslo valstybinio reguliavimo ir autonomijos klausimai, taip pat aukštojo mokslo tikslai ir specifika. Pristatyti akademinio ir profesinio užsienio kvalifikacijų pripažinimo principai bei SKVC indėlis kuriant pripažinimo įrankius bei formuojant gerąją tarptautinę praktiką. 

Azerbaidžano delegacija Lietuvoje lankosi pagal Europos Sąjungos finansuojamą „Dvynių“ projektą (Twinning Project) „Parama Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos stiprinimui“ (Support to strengthening the higher education system in Azerbaijan). Projekto tikslas – plėtoti Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemą taikant kompetencijomis paremtą požiūrį į švietimą. Projekte dalyvauja Azerbaidžano, Lietuvos, Latvijos ir Prancūzijos institucijos. 

   

 

 

Atgal