2020-03-06


Kovo 5 d. Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos posėdžio metu Tarybos nariai ir SKVC darbuotojai atsisveikino su darbą baigusiu ilgamečiu Tarybos nariu ir jos pirmininku prof. dr. Viktoru Senčila. SKVC Tarybos veikloje V. Senčila dalyvavo nuo pat jos įkūrimo 2009 m., o pastaruosius trejus metus ėjo Tarybos pirmininko pareigas.

 

2020-03-03

Nuo 2020 m. kovo 3 d. keičiasi prašymų atlikti akademinį pripažinimą teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui tvarka – prašymai gali būti teikiami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS), adresu  https://epe.skvc.lt/. EPE IS leidžia vykdyti visą akademinio pripažinimo procesą elektroniniu būdu, užtikrinant proceso kokybę, jo vientisumą, turimos praktikos kaupimą bei vieningą jos taikymą. 

2020-02-28

Užbaigus Nyderlandų ENIC/NARIC centro NUFFIC koordinuotą projektą AR-NET, kuriame partnerio teisėmis dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centras, parengtos publikacijos, skirtos automatiniam kvalifikacijų pripažinimui ENIC/NARIC tinkluose.

2020-02-26

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda mokymų ciklą aukštųjų mokyklų atstovams apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą. Pirmieji mokymai šiandien vyksta Kauno technologijos universitete. Mokymų metu pristatomi šiais metais įvykę pagrindiniai studijų išorinio vertinimo pokyčiai bei aptariami dažniausiai kylantys klausimai dėl savianalizės rengimo bei studijų vertinimo proceso. 

2020-02-20

Aukštosios ir profesinės mokyklos bei kitos švietimo organizacijos šiandien siūlo didelį mokymosi paslaugų pasirinkimą Lietuvoje ir užsienyje. Kaip neapsirikti renkantis studijas, kai prieš akis atsiveria tiek viliojančių galimybių? Būsimieji studentai rinkdamiesi studijas pirmiausia turėtų išsiaiškinti, ar juos sudominusi mokykla veikia legaliai ir kokį išsilavinimą ji suteiks.

2020-02-14

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuotas susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovais – studentų forumas. Jo metu diskutuota apie didesnį studentų įsitraukimą į studijų vertinimo procesus, pristatyta startuojanti nacionalinė studentų apklausos sistema ir SKVC atlikta darbdavių apklausa bei aptarta rengiama Institucinio vertinimo metodika.

2020-02-10

Vasario 6–7 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko 18-oji tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2020“. Kaip ir kasmet, parodos metu Studijų kokybės vertinimo centro specialistai laukė lankytojų ir buvo pasirengę suteikti studijų pasirinkimui Lietuvoje ir užsienyje reikalingos informacijos. 

1 2