2019-12-02

Gruodžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinį seminarą, skirtą neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui aukštosiose mokyklose. Pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai. Lektoriai bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, taip pat galėsite pasidalinti savo patirtimi. Kviečiame dialogui!

2019-12-02


UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. priimta Globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education). Tai svarbus žingsnis siekiant didinti studentų mobilumą visame pasaulyje bei supaprastinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą.

2019-11-29


Lapkričio 28–29 d. Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė Prahoje dalyvavo Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime platformos (ETINED) 3-oje plenarinėje sesijoje, kurios metu buvo aptariami aktualūs kovos su korupcija švietimo sektoriuje klausimai. 

2019-11-27


Lapkričio 26 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare, skirtame akademinio pripažinimo klausimams aptarti. Jo metu SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė pristatė kartu su partneriais vykdyto LIREQA projekto metu parengtas Rekomendacijas dėl kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo integravimo. 

2019-11-22

Lapkričio 21–23 d. Berlyno technikos universitete vyksta 14-asis Europos kokybės užtikrinimo forumas (EQAF). Jame dalyvauja Studijų kokybės vertinimo centro atstovai. Direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė forumo metu skaitė pranešimą ir moderavo diskusiją apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo sąsajas. 

2019-11-22

Lapkričio 21–22 d. vyksta paskutinieji Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. Šį kartą juose dalyvauja teatro, kino ir šokio, gyvulininkystės ir žuvininkystės, kosmetologijos, žemės ūkio, agronomijos ir miškininkystės, medijų meno, gyvybės mokslų bei maisto studijų krypčių aprašų darbo grupių nariai. 

2019-11-20

Nuo šiandien Studijų kokybės vertinimo centras turi nuolatinį vadovą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2019 m. lapkričio 20 d. SKVC direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas Almantas Šerpatauskas. Jis laimėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šių metų rugpjūtį paskelbtą konkursą direktoriaus pareigoms užimti. 

2019-11-20

Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835, parengė preliminarų Studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Pirmiausia numatyta vertinti tas studijų kryptis, kurių studijų programos buvo vertintos seniausiai.

2019-11-15

Šių metų gruodžio 11 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinę konferenciją „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“. Ji skirta aukštųjų mokyklų vadovams, studijų ir tarptautinių reikalų skyrių vadovaujantiems asmenims, studentų bei kitų švietimo srities organizacijų atstovams. Tikimės Jūsų dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo. 

2019-11-14

Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) šiandien lankėsi Lietuvos studentų sąjungos (LSS) inicijuoto projekto „Studente, tapk ministru!“ dalyvis Tautvydas Klivickas. Šio projekto dalyviai vieną dieną užima pasirinktos srities ministro pareigas. T. Klivickas  pasirinko Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

1 2 3 4 5 6