2019-12-04


Gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai susitikime su Šiaurės Lietuvos kolegijos vadovais aptarė šios aukštosios mokyklos įsipareigojimus nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. Susitikimo metu apsvarstyta kolegijos parengta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita, kolegijos atstovai atsakė į SKVC specialistų klausimus. 

2019-12-04

Studijų kokybės vertinimo centre gruodžio 2 d. lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė. Susitikime su SKVC darbuotojais L. Tauginienė pristatė akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, šioje srityje vykdytų tyrimų rezultatus, taip pat plačiau paaiškino bendraautorystės ir citavimo ypatumus. 

2019-12-02

Gruodžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinį seminarą, skirtą neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui aukštosiose mokyklose. Pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai. Lektoriai bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, taip pat galėsite pasidalinti savo patirtimi. Kviečiame dialogui!

2019-12-02


UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. priimta Globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education). Tai svarbus žingsnis siekiant didinti studentų mobilumą visame pasaulyje bei supaprastinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą.

1 ... 4