Konsultuojame dėl studijų krypties priskyrimo

2019-01-09

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja prašymo suteikti konsultaciją dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų priskyrimo atitinkamai studijų krypčiai forma

Ši SKVC paslauga aktuali asmenims, pretenduojantiems į pareigas, kurioms keliamas reikalavimas turėti atitinkamos studijų krypties išsilavinimą, pavyzdžiui, pretenduojant į darbo vietas valstybės tarnyboje, savivaldybėse, mokyklose ir kitur. SKVC patarimas taip pat gali būti svarbus ketinantiems toliau studijuoti aukštojoje mokykloje, kai prieš tai turi būti baigtos nustatytos krypties studijos. 

Remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 14 dalimi, SKVC teikia konsultacijas tais atvejais, kai studijų kryptis išsilavinimo dokumentuose nenurodyta ir aukštojo mokslo kvalifikacija yra įgyta užsienyje arba Lietuvos aukštojoje mokykloje, kuri jau nebeveikia ir nėra jos teisių perėmėjo.  

Kitais atvejais dėl Lietuvoje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos priskyrimo atitinkamai studijų krypčiai, kai studijų kryptis išsilavinimo dokumentuose nenurodyta, reikia kreiptis į kvalifikaciją suteikusią aukštąją mokyklą.

Dėl studijų krypties priskyrimo konsultuotis su SKVC gali pats kvalifikacijos turėtojas ar jį priimanti institucija (pavyzdžiui, darbdavys ar aukštoji mokykla). Rekomendacijas SKVC teikia elektroniniu paštu arba oficialiu raštu. 

Su SKVC konsultuojantis elektroniniu paštu jokio oficialaus prašymo teikti nereikia, užtenka pačiame laiške išdėstyti klausimo esmę. Į tokius paklausimus atsakoma taip pat elektroniniu paštu, laisva forma, įprastai per keletą dienų. 

Siekiant gauti SKVC oficialią rašytinę konsultaciją, reikia užpildyti nustatytos formos prašymą, pateikti išsilavinimo dokumentą, išsilavinimo dokumento priedą ir, jei prašymą teikia pats kvalifikacijos turėtojas, – asmens identifikavimo dokumentą. SKVC ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų atsako – parengia ir išsiunčia raštą, pasirašytą elektroniniu parašu. 

Plačiau žr. http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/konsultacija-del-studiju-krypties-.  

Atgal