Pratęstas šešių Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimo terminas

2019-02-05

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu pratęstas Lietuvos verslo kolegijos, A. Graičiūno vadybos aukštosios mokyklos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Panevėžio kolegijos, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akreditavimas.

Atsižvelgiant į įvykusius bei numatomus pokyčius teisiniame aukštųjų mokyklų vertinimo ir akreditavimo reglamentavime, šių mokyklų akreditavimo terminas pratęstas, kol jos bus įvertintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Su aukštųjų mokyklų ankstesnių vertinimų išvadomis galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainės skiltyje Vertinimo rezultatai

 

 

Atgal