Seminaras apie į studentą orientuotų studijų įgyvendinimą aukštosiose mokyklose

2015-12-01

2015 m. gruodžio 1 dieną Studijų kokybės vertinimo centras organizavo seminarą tema „Į studentą orientuotų studijų įgyvendinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“.

Renginyje dalyvavo universitetų ir kolegijų administracijos atstovai ir studijų programų komitetų vadovai, kurie prisideda prie programų tobulinimo ir ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

Seminare ypatingo auditorijos dėmesio sulaukė Harvardo universiteto (JAV) aukštojo mokslo sociologijos dėstytoja Dr. Manja Klemenčič, šiuo metu vizituojanti Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė). Ji pristatė į studentą orientuotų studijų modelio įgyvendinimo pagrindinius aspektus. Patirtimi apie dėstytojų andragoginių kompetencijų vystymą dalinosi  Dr. Saranne Weller, prodekanė mokymuisi, dėstymui ir plėtrai iš Londono menų universiteto (Jungtinė Karalystė). Dr. Asko Karjalainen, Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) tęstinio mokytojų rengimo mokyklos direktorius pristatė teorinės ir praktinės įžvalgas apie studento darbo krūvio aukštajame moksle nustatymą.Studijų kokybės vertinimo centro direktorė Nora Skaburskienė ir Lietuvos studentų sąjungos atstovai pristatė tyrimą apie Europinės kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos įgyvendinimą Lietuvoje.

Antrojoje seminaro dalyje darbas intensyviai vyko grupėse, kurias moderavo svečiai iš užsienio. Su renginio darbotvarkė galite susižainti  žemiau.

Seminaras rengiamas pagal SKVC 2015 metų spalio mėnesį pradėtą įgyvendinti 2014 – 2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002).

Programa

Harvardo universiteto (JAV) aukštojo mokslo sociologijos dėstytoja Dr. Manja Klemenčič prezentacija

Europinės kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje: studentų ir dėstytojų supratimas (Nora Skaburskienė, SKVC Andrius Zalitis, LSS)

Dr. Saranne Weller, prodekanės mokymuisi, dėstymui ir plėtrai iš Londono menų universiteto (Jungtinė Karalystė) prezentacija

Dr. Asko Karjalainen, Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) tęstinio mokytojų rengimo mokyklos direktoriaus prezentacija

Diskusijų apibendrinimas

 

 

Atgal