2016-09-03

Š.m. rugpjūčio 25-26 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo jungtiniame Šiaurės šalių ir Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų susitikime Kopenhagoje (Danija). Jame buvo diskutuota apie tai, kaip aukštosios mokyklos turėtų įgyvendinti, o aukštojo mokslo kokybę vertinančios agentūros įvertinti, į studentą orientuotų studijų paradigmą.

2016-07-09

Jerevano susitikime, vykusiame 2015 05 14-15 d., Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalių ministrai įsipareigojo ieškoti būdų palengvinti mobilumą ir tuo tikslu įgyvendinti automatinį užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą. Siekiant pagreitinti Lietuvoje išduotų atestatų ir diplomų pripažinimą užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centras taip pat yra įsitraukęs į šias veiklas.

2016-05-27

SKVC tęsia susitikimų seriją  su įvairiais aukštojo mokslo kokybe suinteresuotais socialiniais dalininkais. Vienas tokių susitikimų su kolegijų atstovais įvyko gegužės 24d.

2016-04-20

2016 m. balandžio 14-15 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro atstovas dalyvavo ketvirtajame ASEM (Azijos ir Europos susitikimo) darbo grupės dėl kvalifikacijų pripažinimo tarp Europos ir Azijos susitikime Taline.

2016-03-07

Kovo 31 d  Vilniuje SKVC organizuoja seminarą aukštųjų mokyklų darbuotojams apie Kinijos švietimo sistemą. Renginį ves Nyderlandų ENIC/NARIC centro (NUFFIC) ekspertė Marijke Blom-Westrik.

2016-02-22

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros tendencijas, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras (SKVC) surengė apskritojo stalo diskusiją darnaus universiteto tema.

2016-02-19

Vasario 18 dieną Kaune vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti mokymai studijų programų savianalizės suvestinių rengėjams.

2015-12-01

2015 m. gruodžio 1 dieną Studijų kokybės vertinimo centras organizavo seminarą tema „Į studentą orientuotų studijų įgyvendinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“.

2015-10-14

Spalio 14 dieną vyko SKVC organizuojami studentų, kurie dalyvaus išoriniame studijų programų bei instituciniame vertinimuose, mokymai. Šių mokymų tikslas - plėsti studentų žinias ir didinti jų kompetencijas, reikalingas dalyvaujant išorinio vertinimo procese.

 

2015-10-12

Kviečiame dalyvauti 2015 m. spalio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare Vilniuje. Renginio metu bus aptariama aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime. Registracija stabdoma.

1 ... 3 4 5 6 7