2016-04-20

2016 m. balandžio 14-15 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro atstovas dalyvavo ketvirtajame ASEM (Azijos ir Europos susitikimo) darbo grupės dėl kvalifikacijų pripažinimo tarp Europos ir Azijos susitikime Taline.

2016-03-07

Kovo 31 d  Vilniuje SKVC organizuoja seminarą aukštųjų mokyklų darbuotojams apie Kinijos švietimo sistemą. Renginį ves Nyderlandų ENIC/NARIC centro (NUFFIC) ekspertė Marijke Blom-Westrik.

2016-02-22

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros tendencijas, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras (SKVC) surengė apskritojo stalo diskusiją darnaus universiteto tema.

2016-02-19

Vasario 18 dieną Kaune vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti mokymai studijų programų savianalizės suvestinių rengėjams.

2015-12-01

2015 m. gruodžio 1 dieną Studijų kokybės vertinimo centras organizavo seminarą tema „Į studentą orientuotų studijų įgyvendinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose“.

2015-10-14

Spalio 14 dieną vyko SKVC organizuojami studentų, kurie dalyvaus išoriniame studijų programų bei instituciniame vertinimuose, mokymai. Šių mokymų tikslas - plėsti studentų žinias ir didinti jų kompetencijas, reikalingas dalyvaujant išorinio vertinimo procese.

 

2015-10-12

Kviečiame dalyvauti 2015 m. spalio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare Vilniuje. Renginio metu bus aptariama aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime. Registracija stabdoma.

2015-09-07

2015 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje ir rugsėjo 3 d. Kaune vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuojami seminarai tema „Indijos švietimo sistema ir jos kvalifikacijų vertinimas”.  Renginyje dalyvavo aukštųjų mokyklų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su studentų iš Indijos paieška, atranka ir priėmimu į studijas.

2015-05-05

Kviečiame dalyvauti š.m. gegužės 19 d. organizuojamame seminare tema „Studijų krypčių aprašų rengimo ir taikymo ypatumai: ateities vizija“, skirtame aukštojo mokslo akademinės bendruomenės supažindinimui su parengtais Fizikos, Švietimo ir ugdymo bei Visuomenės saugumo studijų krypčių aprašais. 

2015-05-05

Europos aukštajame moksle vis ryškesnis perėjimas prie į studentą orientuoto mokymo ir mokymosi. Tačiau pastaraisiais metais atliktų tyrimų analizė parodė, kad pokytis iš tradicinio į dėstytoją orientuoto modelio į lankstesnį į studentą orientuotą mokymą buvo lėtesnis, nei tikėjosi daugelis politikų. Be to išryškėjo žymūs skirtumai tarp Europos šalių. Naujausių technologijų plėtra galėtų paspartinti šiuos pokyčius.

1 ... 3 4 5 6 7