2015-05-22

Gegužės 22 dieną Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko seminaras, skirtas aukštosioms mokykloms, kurios ketina atlikti užsienio kvalifikacijų pripažinimą.

Seminare buvo aptarti pagrindiniai tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai, padėti formuoti aukštosios mokyklos gebėjimai, reikalingi pasirengti teisės užsienio kvalifikacijų pripažinimo gavimui bei dirbti šią teisę gavus.

 

2015-05-12

Prancūzijos ENIC/NARIC (Centre international d’études pédagogiques; http://www.ciep.fr/en/), bendradarbiaudamas su kitų šalių ENIC/NARIC tinklo nariais, organizuoja seminarą “Internationalization of Higher Education - Mobility and Employability".

Data – 2015 m. gegužės 28 d.

Vieta - Sevres (Paryžiaus priemiestis), Prancūzija

2015-05-05

Kviečiame dalyvauti š.m. gegužės 19 d. organizuojamame seminare tema „Studijų krypčių aprašų rengimo ir taikymo ypatumai: ateities vizija“, skirtame aukštojo mokslo akademinės bendruomenės supažindinimui su parengtais Fizikos, Švietimo ir ugdymo bei Visuomenės saugumo studijų krypčių aprašais. 

2015-05-05

Europos aukštajame moksle vis ryškesnis perėjimas prie į studentą orientuoto mokymo ir mokymosi. Tačiau pastaraisiais metais atliktų tyrimų analizė parodė, kad pokytis iš tradicinio į dėstytoją orientuoto modelio į lankstesnį į studentą orientuotą mokymą buvo lėtesnis, nei tikėjosi daugelis politikų. Be to išryškėjo žymūs skirtumai tarp Europos šalių. Naujausių technologijų plėtra galėtų paspartinti šiuos pokyčius.

2015-04-28

2011-2015 m. vykusio išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metu Švietimo ir mokslo ministras inicijavo 47 institucijų vertinimus. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 44 vertinimus: 23 kolegijų (13 valstybinių ir 10 privačių) ir 21 universiteto (14 valstybinių ir 7 privačių).

2015-04-24

2012 metais prasidėjusi užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos pertvarka pastūmėjo du pirmuosius universitetus imtis kvalifikacijų pripažinimo savarankiškai. Iki šiol šią veiklą vykdė tik Studijų kokybės vertinimo centras. Po sistemos pertvarkos tokią teisę gauti gali taip pat ir kitos institucijos.

2015-04-13

Balandžio 9 dieną vyko diskusija apie pagrindines aukštojo mokslo misijas "Aukštasis mokslas - misija (ne)įmanoma?". Renginys sulaukė daugiau kaip 100 dalyvių dėmesio, sukėlė įdomių diskusijų ir leido išgirsti įvairių nuomonių nagrinėjamomis temomis. Kviečiame susipažinti su šių pokalbių santrauka.

 

2015-04-08

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pasibaigė 2012 metais prasidėjęs teisminis ginčas tarp Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėl šios aukštosios mokyklos neigiamo išorinio veiklos įvertinimo. LVAT patvirtino, kad SKVC sprendimas vertinti LEU veiklą neigiamai dėl strateginio valdymo srities trūkumų yra teisėtas ir pagrįstas.

2015-04-02

Paruošta ir tinklalapyje paskelbta Centro 2014 metų veiklos ataskaita. Leidinyje pateikta apibendrinta informacija apie praeitų metų svarbiausius įvykius ir darbus. Čia rasite tiek bendrosios statistikos apie įstaigos personalą, finansus, vykdomus projektus bei strateginius planus, tiek apie pagrindinių skyrių - Kvalifikacijų vertinimo, Studijų vertinimo, Institucinio vertinimo - 2014-tųjų metų pasiekimus ir pasikeitimus.

2015-03-23

Dažnai darbdaviui sunku nustatyti, ar norinčio įsidarbinti asmens užsienyje įgytas išsilavinimas atitinka iškeltus reikalavimus, pvz., ar pateiktieji išsilavinimo dokumentai rodo įgijus atitinkamo lygmens aukštąjį išsilavinimą? Taip pat kyla klausimai, ką reikia žinoti nustatant reikalavimus būsimų darbuotojų išsilavinimui, kur kreiptis pagalbos.

1 ... 29 30 31 32 33