2019-09-13

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį) organizuoja įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio studentų atranka ir priėmimu.

2019-09-09


Rugsėjo 4–5 d. Lietuvoje vyko kasmetinis Baltijos šalių aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūrų atstovų susitikimas, kurį organizavo Studijų kokybės vertinimo centras kartu su Nacionaline švietimo agentūra. Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistai aptarė naujausias aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir bendrąsias švietimo tendencijas Baltijos šalyse.

2019-09-03

Studijų kokybės vertinimo centras parengė Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektus ir kviečia teikti dėl jų savo pastabas. Kviečiame visus suinteresuotus asmenis susipažinti su parengtais projektais ir teikti savo pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas. 

2019-08-30


Sveikiname Rugsėjo 1-osios proga! Būkite atviri naujoms idėjoms, žingeidūs ir kūrybingi. Drąsiai priimkite iššūkius ir gyvenime eikite savuoju keliu. Svajokite ir įgyvendinkite savo svajones. Nuolatos mokykitės ir savo žiniomis dalinkitės su kitais. Naujaisiais mokslo metais linkime jaudinančių atradimų, įdomių veiklų ir įkvepiančių pažinčių! 

2019-08-29


Įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 3.1. punktui, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka.

2019-08-29

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius septynerius metus. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2019 m. Studijų kokybės vertinimo centre gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m.

2019-08-20


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymais sudaryta vienuolika darbo grupių, kurios dar šiais metais peržiūrės ir prireikus atnaujins odontologijos, burnos priežiūros, farmacijos, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, veterinarijos, inžinerijos ir  technologijų mokslų,  matematikos, statistikos, chemijos ir fizikos studijų krypčių aprašus. 

2019-08-07

Latvijos Akademinės informacijos centras (AIC) / Aukštojo mokslo kokybės agentūra (AIKA) ieško tarptautinių ekspertų, kurie galėtų dalyvauti būsimuose studijų krypčių (studijų programų grupių) vertinimuose Latvijoje.

2019-08-05


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rugpjūčio 1 d. paskelbė konkursą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigoms užimti.  Paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 16 d. Plačiau apie paskelbtą konkursą  Valstybės tarnybos portale.

2019-07-29


Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, pasitaiko įvairių patrauklių siūlymų stoti į užsienio šalių aukštąsias mokyklas ir labai palankiomis sąlygomis už mokestį įgyti aukštojo mokslo diplomą. Stojantieji gali būti kviečiami pasinaudoti galimybe studijuoti nuotoliniu būdu, neišvykstant iš Lietuvos. Bet suvilioti tokiais pasiūlymais būsimieji studentai gali likti nusivylę rezultatu. 

1 2 3 4 ... 7