2019-08-29


Įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 3.1. punktui, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka.

2019-08-29

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius septynerius metus. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2019 m. Studijų kokybės vertinimo centre gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m.

2019-08-20


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymais sudaryta vienuolika darbo grupių, kurios dar šiais metais peržiūrės ir prireikus atnaujins odontologijos, burnos priežiūros, farmacijos, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, veterinarijos, inžinerijos ir  technologijų mokslų,  matematikos, statistikos, chemijos ir fizikos studijų krypčių aprašus. 

2019-08-07

Latvijos Akademinės informacijos centras (AIC) / Aukštojo mokslo kokybės agentūra (AIKA) ieško tarptautinių ekspertų, kurie galėtų dalyvauti būsimuose studijų krypčių (studijų programų grupių) vertinimuose Latvijoje.

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 7 8 9 10