2020-05-27


Studijų kokybės vertinimo centro ir Klaipėdos universiteto atstovai šiandien nuotoliniu būdu aptarė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymą 2019 metais. Taip pat buvo kalbama apie priėmimą į aukštojo mokslo studijas ir informacijos apie akademinį pripažinimą teikimą būsimiems studentams bei šiuo metu Europos šalims prioritetines kryptis akademinio pripažinimo srityje.  

2020-05-22


Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras organizavo paskutinę pirmojo ciklo nuotolinę konsultaciją aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės rengėjams. Joje dalyvavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. Gegužės mėnesį įvyko nuotolinės konsultacijos dar keturioms Lietuvos aukštosioms mokykloms. 

2020-05-21

Šiandien nuotoliniu būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro ir Vilniaus universiteto  administracijos atstovų susitikimas, kurio metu buvo išsamiai aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo 2019 metais eiga ir rezultatai šiame universitete. Taip pat plačiau diskutuota apie užsienio kvalifikacijų pripažinimo aktualijas bei tolesnes veiklas akademinio pripažinimo srityje. 

2020-05-21

Dėl pandemijos Lietuvoje paskelbus karantiną aukštosios mokyklos visą studijų procesą galėjo vykdyti tik nuotoliniu būdu. Studijų kokybės vertinimo centras paklausė Lietuvos universitetų ir kolegijų, kaip pavyko perkelti veiklą į elektroninę erdvę, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kokios galimybės atsivėrė pradėjus vykdyti tik nuotolines studijas. Kviečiame susipažinti su apklausos rezultatais.

2020-05-20

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) atstovai nuotoliniu būdu aptarė užsienio kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo vykdymą šiame universitete praėjusiais metais. Susitikimo metu buvo kalbama apie kvalifikacijų vertinimo procesus, naudojamas metodines priemones bei gerąsias praktikas. 

2020-05-14

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras organizavo pirmąją konsultaciją dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo. Nuotolinėje konsultacijoje dalyvavo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. Gegužės mėnesį numatytos dar keturios konsultacijos aukštųjų mokyklų veiklos savianalizių suvestinių rengėjams. 

2020-05-08

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimų ciklą su Lietuvos universitetų atstovais. Pirmasis susitikimas nuotoliniu būdu įvyko šiandien su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto specialistais, atsakingais už tarptautiškumą ir studijų kokybę. Jo metu aptarta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo eiga ir rezultatai ISM universitete.

2020-05-07

Šiandien nuotoliniu būdu vyksta jau ketvirti Studijų kokybės vertinimo centro surengti mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams. Mokymai organizuojami ruošiantis naujam studijų krypčių išorinio vertinimo ciklui, kuris prasideda šiais metais. Šį kartą mokymuose dalyvauja 42 atstovai iš 14 Lietuvos aukštųjų mokyklų.

2020-05-06


Nuo šiol pranešimą ar skundą dėl aukštosios mokyklos studijų kokybės studentai ir kiti asmenys gali pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui ne tik raštu ar elektroniniu paštu, bet ir internetu užpildydami parengtą formą. SKVC nagrinėja pranešimus dėl netinkamo studijų vykdymo, netinkamų studijų sąlygų ar nepakankamų aukštosios mokyklos išteklių.

2020-04-30


Ukrainos aukštosioms mokykloms domintis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atliekamais vertinimais užsienyje, šiandien bendrus aktualius klausimus aparė SKVC ir Ukrainos nacionalinės kokybės užtikrinimo agentūros NAQA atstovai. Abi agentūros pristatė savo veiklas ir darbo principus, taip pat šalies mastu taikomą studijų srities reglamentavimą. 

1 2 3 4 5 6 7 ... 10