2019-12-17

Šiandien Vilniuje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuotas tarptautinis seminaras apie neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą aukštosiose mokyklose. Jis skirtas Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio kvalifikacijų pripažinimu. Seminare pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai.

2019-12-13

Gruodžio 11 d. vykusioje SKVC organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“ prieita prie išvados: kokybė yra per daug svarbi, kad galėtų būti palikta tik kokybės užtikrinimo agentūroms. Vilniuje vykusios konferencijos metu buvo apžvelgtos aukštojo mokslo kokybės bei informacijos apie kokybę problemos šalies ir pasauliniame kontekste. 

2019-12-11

Šiandien Vilniuje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuota tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“ (Higher Education Quality, Accountability and Transparency). Renginio metu tarptautiniai ekspertai ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai diskutuos apie aukštojo mokslo studijų kokybę ir jos užtikrinimo iššūkius.

2019-12-05

Šiais metais Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (NARIC) tinklas švenčia savo 35-ąsias veiklos metines. Ši sukaktis buvo paminėta ir lapkričio 29 d. vykusiame kasmetiniame tinklo šalių narių susitikime Briuselyje. NARIC tinklo veikloje Studijų kokybės vertinimo centras aktyviai dalyvauja jau dvidešimt metų. 

2019-12-04


Gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai susitikime su Šiaurės Lietuvos kolegijos vadovais aptarė šios aukštosios mokyklos įsipareigojimus nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. Susitikimo metu apsvarstyta kolegijos parengta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita, kolegijos atstovai atsakė į SKVC specialistų klausimus. 

2019-12-04

Studijų kokybės vertinimo centre gruodžio 2 d. lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė. Susitikime su SKVC darbuotojais L. Tauginienė pristatė akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, šioje srityje vykdytų tyrimų rezultatus, taip pat plačiau paaiškino bendraautorystės ir citavimo ypatumus. 

2019-12-02

Gruodžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinį seminarą, skirtą neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui aukštosiose mokyklose. Pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai. Lektoriai bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, taip pat galėsite pasidalinti savo patirtimi. Kviečiame dialogui!

2019-12-02


UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. priimta Globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education). Tai svarbus žingsnis siekiant didinti studentų mobilumą visame pasaulyje bei supaprastinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą.

2019-11-29


Lapkričio 28–29 d. Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė Prahoje dalyvavo Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime platformos (ETINED) 3-oje plenarinėje sesijoje, kurios metu buvo aptariami aktualūs kovos su korupcija švietimo sektoriuje klausimai. 

2019-11-27


Lapkričio 26 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare, skirtame akademinio pripažinimo klausimams aptarti. Jo metu SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė pristatė kartu su partneriais vykdyto LIREQA projekto metu parengtas Rekomendacijas dėl kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo integravimo. 

1 ... 4 5 6 7 8 9 10