Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Rugsėjis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03 04 05 06
Spausdinti

Patariančios institucijos


Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK) pataria Centrui aukštųjų mokyklų paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusiai veiklai gauti (toliau vadinama – aukštosios mokyklos paraiška) bei aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo klausimais.

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatai

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos sudėtis
Tarybos pirmininkas. Raimundas Kirvaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius emeritas; 
Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis, Vilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas ir profesorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Prof. dr. Remigijus Bubnys, Šiaulių universiteto profesorius; 
Prof. dr. Šarūnas Liekis (HP), Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas ir dėstytojas; 
Dr. Virginija Poškutė, ISM Executive School akademinių reikalų prodekanė; 
Giedrė Pačėsienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja
Dr. Nijolė Galdikienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui 
Dr. Saulius Urbanas, UAB „GIS projektai“ direktorius
Egidijus Kinderis, Vilniaus universiteto magistro programos Biologinės įvairovės studentas.

 

Studijų vertinimo komisija 

Studijų vertinimo komisija svarsto ekspertų parengtas studijų programų išvadas ir pataria SKVC programų vertinimo klausimais. Komisija nagrinėja ekspertų parengtas išvadas siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos. Komisiją sudaro universitetų ir kolegijų dėstytojai, aukštųjų mokyklų socialiniai partneriai, studentai, kiti asmenys.

Studijų vertinimo komisijos nuostatai

Studijų vertinimo komisijos sudėtis  
Prof. dr. Alfredas Račkauskas, Vilniaus universitetas (komisijos pirmininkas)   
Jolita Butkienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  
Doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas   
Prof. dr Linas Selmistraitis, Lietuvos edukologijos universitetas   
Doc. dr. Eglė Jaškūnienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Vilniaus Gedimino technikos universietas  
Doc. Milda Žukauskienė, Vilniaus kolegija   
Doc. dr. Audronė Rimkevičienė, Šiaurės Lietuvos kolegija   
Doc. dr. Rūta Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universitetas   
Prof. Dr. Rimantas Belevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas   
Prof. Dr Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto universitetas    
Prof. Dr. Vygantas Vareikis, Klaipėdos universitetas    
Doc. dr. Vaida Kitrytė, Kauno technologijos universitetas    
Giedrius Mažūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacija    
Dr. Natalija Norvilė, Mykolo Romerio universitetas   
Mantas Gedrimas, Lietuvos studentų sąjunga   

 

Studijų programų apeliacinė komisija 

Apeliacinė komisija nagrinėja aukštųjų mokyklų pateiktas apeliacijas dėl studijų programų vertinimo išvadų bei vertinimo proceso pažeidimų. Taip pat teikia Centrui siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių studijas ir jų organizavimą, studijų programų vertinimą, registravimą, akreditavimą ir apeliavimo tvarką, tobulinimo. 

Studijų apeliacinės komisijos nuostatai 

Studijų programų apeliacinės komisijos sudėtis
Prof. dr. Vilija Salienė, Lietuvos edukologijos universiteto Studijų prorektorė (pirmininkė, pasiūlyta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Danutė Valentienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja pavaduotoja akademinei veiklai (pasiūlyta Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos);
Jolanta Skirgailė, Vilniaus verslo kolegijos direktorė (pasiūlyta Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos);
Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja (pasiūlyta Lietuvos verslo konfederacijos);
Prof. dr. Eugenijus Stumbrys, Lietuvos mokslo tarybos narys (pirmininkės pavaduotojas, pasiūlytas Lietuvos mokslo tarybos);
Prof. dr.  Romualdas Kliukas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius (pasiūlytas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Sandra Matoškaitė, Lietuvos Studentų sąjungos Projektų vadovė (pasiūlyta Lietuvos Studentų sąjungos);