Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Rugsėjis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03 04 05 06
Spausdinti

Įstatymai, nutarimai ir įsakymai

Turinys:

 

Įstatymai

 2017-06-08


Dėl Aukštųjų partinių mokyklų diplomų nepripažinimo
 

2016-07-19


Mokslo ir studijų įstatymas
 

2015-01-21


Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
 

2015-01-21


Dėl Europos tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencijos ratifikavimo     
 

2015-01-21


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas
 

2015-01-21


Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 

2015-01-21


Švietimo įstatymas
 

 


 

Vyriausybės nutarimai

Grįžti viršų >>

2018-05-16


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo    
 

2017-04-10


Dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2016-11-24


Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo
 

2015-01-26


Dėl gydytojų rengimo
 

2015-01-26


Dėl Veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
 

2015-01-26


Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo  
 

2015-01-26


Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo
 

2015-01-26


Dėl laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose
 

2015-01-26


Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo
 

2015-01-26


Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo įgyvendinimo
 

Grįžti viršų >>

 

 

Įsakymai

Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

Grįžti viršų >>

2019-07-17

Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo

2018-10-16

Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Klaipėdos universitetui 

2018-05-02


Dėl Rezidentūros studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2017-02-28


Dėl Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2018-01-15

Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Viešajai įstaigai LCC tarptautiniam universitetui

2018-01-15


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Mykolo Romerio universitetui
     

2018-01-05


Dėl meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo
 

2018-01-05


Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo
 

2017-11-06


Dėl Švietimo Ir mokslo ministro 2017 m. sausio 13 D. įsakymo Nr. V-16 „Dėl tarptautinių studijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
 

2017-07-21


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vytauto Didžiojo Universitetui
 

2017-07-12


Dėl Neformaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2017-07-12


Dėl Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2017-06-09

Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-04-11


Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo
 

2017-01-01


Dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo
 

2016-11-24


Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo
 

2016-03-14


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui
 

2016-01-07


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro tarybos sudėties patvirtinimo
 

2015-12-30


Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo
 

2015-04-24


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus Gedimino technikos universitetui
 

2015-04-24


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus universitetui
 

2015-01-26


Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl įgaliojimų suteikimo
 

2015-01-26


Dėl Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
 

2015-01-26


Dėl pakartotinio aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo
 

2015-01-26


Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos
 

2015-01-26


Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms
 

2015-01-26


Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos sudarymo
 

2015-01-26


Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Rekomendacijos dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo programos ar jos dalies rezultatų įskaitymo
 

2015-01-26


Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms
 

Grįžti viršų >>

 

 

SKVC direktoriaus įsakymai

Grįžti viršų >>

2019-08-20

Dėl darbo grupės Chemijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo 

2019-08-20

Dėl darbo grupės Fizikos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo 

2019-08-08

Dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo

2019-07-22

Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo 

2019-07-16

Dėl darbo grupės Slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo 

2019-07-16

Dėl darbo grupės Reabilitacijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo  

2019-07-16

Dėl darbo grupės Veterinarijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo

2019-07-12

Dėl darbo grupės farmacijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo

2019-07-12

Dėl darbo grupės inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių aprašų atnaujinimui sudarymo

2019-07-10

Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl darbo grupės Matematikos ir Statistikos studijų krypčių aprašų atnaujinimui sudarymo“ pakeitimo

2019-07-09

Dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo 

2019-07-05

Dėl Žinių ir gebėjimų patikrinimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo 

2019-06-27

Dėl darbo grupės Matematikos ir Statistikos studijų krypčių aprašų atnaujinimui sudarymo

2019-06-26

Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo

2019-06-25

Dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo

2019-06-21

Dėl darbo grupės Burnos priežiūros studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo 

2019-06-21

Dėl darbo grupės Odontologijos studijų krypties aprašo atnaujinimui sudarymo

2019-06-17

Dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo

2019-06-13

Dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo

2019-06-05

Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo 

2019-05-17

Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo 

2019-01-25

Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimo terminų pratęsimo 

2018-11-09

Dėl Įgaliotų aukštųjų mokyklų užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimų teikimo pjūvių

2018-09-28

Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika (aktuali redakcija nuo 2018-09-28)

2018-08-02

Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimo terminų pratęsimo 

2018-05-06


Dėl Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2018-04-23


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro 2018 m. Vasario 28 d. Įsakymo nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“ pakeitimo
 

2018-04-19


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. SV6-10 "Dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo“ pakeitimo
 

2018-04-19


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“ pakeitimo
     

2018-04-19


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“ pakeitimo ir techninių klaidų atitaisymo
 

2018-03-12


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymai dėl studijų programų akreditavimo
 

2018-03-01


Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo
 

2018-01-22


Dėl Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2017-10-25


Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsak.
 

2017-03-27


Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo, pakeitimo
 

2016-11-23

Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų pateiktų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos patvirtinimo

2016-09-13


Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)
 

2016-09-01


Vykdomų studijų programų vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)
 

2016-07-27


Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos pakeitimo
 

2016-07-27


Dėl aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos pakeitimo
 

2015-08-16


Dėl ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-27


Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo
 

2015-01-27


Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. Įsakymo Nr. 1-0135 „Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
 

2015-01-27


Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo
 

2015-01-27


Dėl Gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl užsienyje įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo taisyklių patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl kvalifikacinių egzaminų asmenims, siekiantiems užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, ar aukštojo mokslo kvalifikacijų akademinio pripažinimo Lietuvoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl asmenų aptarnavimo ir jų pateiktų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos patvirtinimo
 

2015-01-26


Užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, vertinimo taisyklės (galioja pateikusiems paraiškas iki 2012 m. balandžio 1 d.)
 

2015-01-26


Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo
 

2015-01-26


Dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklių patvirtinimo
 

2012-04-27

Dėl rašmenų transliteravimo lotyniškais rašmenimis Kvalifikacijų vertinimo skyriaus rengiamuose dokumentuose

 
2012-04-03

Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo

Grįžti viršų >>