Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Rugsėjis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03 04 05 06
Spausdinti

Tarptautiniai teisės aktai

Turinys:

 


 Tarptautiniai teisės aktai

2015-11-09


Dėl tarpžinybinio susitarimo su Kinija
 

2015-01-27


Tarybos rekomendacija Dėl Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę    
 

2015-01-27


Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai
 

2015-01-27


Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija Dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę   
 

2015-01-27


Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija „Dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo“   
 

2015-01-27


Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara
 

2015-01-27


Europos mokyklų taisyklės
 

2015-01-27


Pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimo gairės
 

2015-01-27


UNESCO, OECD gairės dėl tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo
 

2015-01-27


Europos konvencija dėl diplomų, būtinų stojant į universitetus, lygiavertiškumo
 

2015-01-27


Europos konvencija dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo
 

2015-01-27


Europos konvencija dėl dalinių universitetinių studijų lygiavertiškumo
 

2015-01-27


Konvencija dėl aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono valstybėse
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos susitarimas ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo, 2013  
 

2015-01-27


Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą
 

2015-01-27


Rekomendacijos dėl jungtinių laipsnių pripažinimo
 

2015-01-27


Jungtinė ENIC/NARIC veiklos ir paslaugų chartija
 

2015-01-27


Geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo
 

2015-01-27


Konvencija dėl Aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono šalyse
 

2015-01-27


Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija (Lisabonos pripažinimo konvencija)     
 

2015-01-27


Europos konvencija dėl diplomų, suteikiančių teisę stoti į universitetus, lygiavertiškumo (1953)
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
 

Grįžti į viršų >>Kvalifikacijų pripažinimo sutartys

2018-06-08

Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo 

2016-11-24


Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo (2012 metai)
 

2016-11-24


Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimu (2014 metai)
 

2016-11-24


Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl abipusio kvalifikacijų pripažinimo (2015 metai)
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos sutartis „Dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje”
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
 

2015-01-27


Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
 

Grįžti į viršų >>

 


 

Lisabonos pripažinimo konfencija

2017-03-14


Informacijos apie pripažinimą teikimo gerosios praktikos kodeksas (2004)
 

2017-03-14


Jungtinė ENIC/NARIC veiklos ir paslaugų chartija (2004)
 

2017-03-14


Kvalifikacijų pripažinimo Europoje vadovas aukštosioms mokykloms (atnaujintas 2016 metais)
 

2017-03-14


Kvalifikacijų pripažinimo Europoje vadovas (2012, anglų k.)
 

2016-11-24


Lisabonos pripažinimo konvencijos aiškinamasis raštas (1997)
 

2015-01-27


Rekomendacijos dėl tarptautinių teisę į aukštąjį mokslą teikiančių kvalifikacijų
 

2015-01-27


Atnaujintos rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijų vertinimo kriterijų ir procedūrų
 

2015-01-27


Atnaujintas geros praktikos kodeksas dėl transnacionalinio išsilavinimo teikimo, 2007 m.
 

2015-01-27


Rekomendacija dėl kvalifikacijų sąrangos naudojimo vertinant užsienio kvalifikacijas (lydintysis konvencijos dokumentas, anglų k.)         
 

2015-01-27


Rekomendacijų dėl kvalifikacijų sandaros naudojimo vertinant užsienio kvalifikacijas aiškinamasis memorandumas (2013, anglų k.)
 

Grįžti į viršų >>Kiti tarptautiniai dokumentai

2017-03-14


UNESCO, OECD gairės dėl tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo (anglų k.)
 

2017-03-14


Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo
 

2017-03-14


Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara (anglų k.)
 

2017-03-14


Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę
 

2017-03-14


Tarybos rekomendacija dėl Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę (anglų k.)
 

 Grįžti į viršų >>